Římskokatolická
Farnost Protivanov


Adventní snídaně s dětmi

Každou adventní sobotu srdečně zvu všechny děti z celé farnosti na „jejich“ rorátní mši svatou. Společně v šeru kostela za úžasného zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet před obětní stůl ve svých lucerničkách světlo. Utvoříme konečně rekord a přineseme aspoň 50 lucerniček? Jsem zvědav. :-):-):-) Po této mši svaté společně posnídáme na faře. Rorátní mše svaté začínají v 7:00 hodin. Těšme se, že aspoň jedenkráte za rok můžeme společně posnídat!!! Rorátní mše svaté v Bukové budou každý čtvrtek v 6:00 hodin.

Svatý Mikuláš

V den, kdy nám liturgický kalendář připomíná nezávaznou památku svatého biskupa Mikuláše (6.12.), přijde nebo přijede i do našeho kostela. A kdo byl celý rok hodný, doma poslouchal a uklízel si pokojíček, pěkně se do školy připravoval nebo ve školce nezlobil, každý den se modlil, konal dobro, o sladkosti se dokázal rozdělit se sourozenci a kamarády, ten je zapsán ve svaté nebeské knize dobra a svatý Mikuláš na něj nezapomene!!! Mše svatá bude v 17:00 hodin.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

Letos vychází adorační den naší farnosti na úterý (13.12.). Nejsvětější svátost tedy bude vystavena od 9:00 hodin. Tentokrát se do žádného adoračního archu nepište. Nejsvětější svátost vystavím na faře v multifunkčním sále. Kdokoliv kdykoliv přes den může přijít a adorovat. Celý adorační den ukončíme mší svatou v 17:00 hodin opět na faře v sále.

8. farní ples

Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po druhé neděli adventní, tj. 5.12. Předprodej začne fungovat úderem sedmé hodiny samozřejmě ranní. Mobil, na kterém si můžete vstupenky zamluvit je: 725 253 021. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 18.1.2017. Pán Bůh zaplať za ceny. Už 8. farní ples se uskuteční v sobotu 21.1.2017 od 20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na vše, na co jste na farním plese zvyklí, plus zvláštní půlnoční překvapení. Výdělek z farního plesu půjde na pastorační aktivity v naší farnosti popřípadě na úpravu prostranství farního dvora, opravu garáže a zídky mezi kostelem a farou.

Školení řidičů

Po kurzu milosrdného Samaritána se připravuje další „odborné“ posezení. Tentokrát bude určeno řidičům. Termín zatím nebyl stanoven. Školení povede zkušený řidič autoškoly pan Veselý z Protivanova. Každý z účastníků se může těšit na drobný dárek.

Vánoce 2016

V sobotu 17.12. od 13:00 hodin bude vánoční svatá zpověď v Protivanově. Ve Vysočanech pak bude velká vánoční zpověď v pondělí 21.12. od 14:00 hodin. Bohoslužby o vánocích budou v tradičních časech: na Štědrý den bude dětská mše svatá v 16:00 hodin, „půlnoční“ pak ve 23:00 hodin (Vysočany u Blanska 21:30 hodin). Na Boží Hod budou mše svaté: 7:00 hodin Malé Hradisko; 8:15 a 11:00 hodin Protivanov (9:30 hodin Vysočany). Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka pak: 8:00 hodin Protivanov, 9:30 hodin Vysočany a Buková 11:00 hodin. Letos svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa musí být ve všední den, protože nezbývá žádná vánoční neděle. Tedy tento svátek budeme slavit v pátek 30.12. Mše svatá (dětská) bude v 18:00 hodin. Na této mši svaté obnoví přítomné manželské páry své manželské sliby. Ve Vysočanech se bude slavit v 16:30 hodin. V poslední den kalendářního roku, na svatého Silvestra bude děkovná bohoslužba v 17:00 hodin v Protivanově, ve Vysočanech pak v 18:00 hodin. A na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako na Boží Hod, tedy: 7:00 hodin Malé Hradisko, 8:15 a 11:00 hodin Protivanov a samozřejmě 9:30 hodin ve Vysočanech.

Adventní duchovní miniobnova

V sobotu 26.11. začne v multifunkčním sále na faře (vejdeme-li se) adventní duchovní obnova (nevejdeme-li se, akce proběhne v kostele). Povede ji o.David Ambrož, současný spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně. Ano, to je ta škola, která mě po maturitě v roce 1999 s úlevou „vyplivla“ :-):-):-), abych mohl pokračovat ve studiu teologie a směřovat svůj život k přijetí svátosti kněžství. V sobotu začínáme přednáškou v 16:00 hodin. Po ní bude kafíčková pauza, na kterou naváže druhá přednáška (17:00 hodin). Duopřednášek ukončíme adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí. Celá miniobnova bude ukončena nedělní mší svatou v 8:00 hodin. Druhá mše svatá bude už v 9:30 hodin!!!

Exercicie

Od pondělí 14. do pátku 18.11. budu na duchovních cvičeních (exerciciích). Bude-li potřeba někomu posloužit svátostí nemocných, obraťte se s důvěrou na P. Vincence Sváka, faráře v Drahanech, mobil 731 405 555. V případě zařízení pohřbu volejte či SMSkujte na mobil můj: 723 246 237. Jen připomínám, že fara je střežená elektronickým zabezpečovacím systémem a je napojená na Policii ČR!!

Kurz milosrdného Samaritána

Už dnes od 19 hodin druhé pokračování kurzu milosrdného Samaritána. Proto je večerní mše svatá mimořádně v 18:00 hodin. Těšme se na odborné rady od pana doktora Pavla Svobody. Tentokrát budeme zaškoleni, jak co nejefektivněji zastavit krvácení.

Plnomocné odpustky

1. a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu „Otče náš“ a vyznání víry. I další dny, až do 8. listopadu je také možnost získat plnomocné odpustky. Kromě tří známých podmínek je potřebí ještě navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jenom v duchu jakoukoliv modlitbu za všechny zemřelé.