Římskokatolická
Farnost Protivanov


Čtvrtý stupeň protiepidemického systému

Tím, že celá naše země v pondělí 23.11. přechází z nejpřísnějšího pátého stupně do mírnějšího čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES) se v režimu bohoslužeb mění pouze počet jejich účastníků. Z 15ti věřících se zvyšuje účast na 20 lidí.

Rozhodnutí ohledně účasti věřících na bohoslužbách

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16.11.2020 je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. Toto rozhodnutí nám postačí, aby v naší farnosti byly krom neděle ve všední den mše svaté. První bude v Protivanově v úterý 24.11. Další v pátek, obě v 17:00 hodin na faře. V sobotu 28.11. bude bohoslužba v Malém Hradisku. Od pondělí (30.11.) pak budou večerní bohoslužby již pravidelněji. Abyste přesně věděli kdy, kde a v kolik, sledujte ohlášky na farním webu či na nástěnkách u kostela a na náměstí. Těším se na setkání s vámi u oltáře.

Zapisování mešních úmyslů na rok 2020

Mešní úmysly na příští rok budu zapisovat po večerních bohoslužbách. První možnost v Protivanově je v pondělí 30.11., v Bukové 3.12.

Kalendáře na rok 2020

Pro ty, kteří si ještě nestačili pořídit kalendář rád sděluji, že na vás čekají a po každé všední mši si do nich rovnou můžete napsat, kdy v příštím roce bude mešní oběť za vaši rodinu a ty, které máte rádi.

Návštěva nemocných v prosinci

V prvním prosincovém týdnu budu navštěvovat naše nemocné. V úterý (1.12.) dopoledne v Protivanově, ve čtvrtek (3.12.) odpoledne v Bukové. V Malém Hradisku v sobotu (5.12.) odpoledne.

Nová výzva otce biskupa Vojtěcha

Milé sestry, milí bratři, už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame. Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše modlitby a za všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a možná i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími, ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla je o tři kapitoly dále věta: „pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“. Možná prožíváme tuto, zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také děkovali za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může přinést požehnání. Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe. Na čtyři středy (11., 18. a 25.11. a 2.12.) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí. S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský.

Rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí: Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Výzva otce biskupa Vojtěcha

S ohledem na současnou situaci uděluji pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě.

Plnomocné odpustky-mimořádně celý listopad

Papež František kvůli celosvětovému rozšíření viru COVID-19 rozšířil možnost získání plnomocných odpustků na celý měsíc listopad.

Plnomocné odpustky-podmínky

Plnomocné odpustky, které jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci lze získat za těchto podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, modlitba za zemřelé, modlitba Páně a vyznání víry. Kdo nesplní všechny podmínky (třeba z jakéhokoliv důvodu nemůže přistupovat ke svatému přijímání), získává odpustky částečné, také velmi potřebné pro duše v očistci.