Římskokatolická
Farnost Protivanov


Cyklovýlet

Ve středu 28.9. pojedeme na již tradiční cyklovýlet pro děti i dospělé. Vezměte si sebou jenom pití na cestu. Sraz v 9:00 hodin na Náměstí. Kam pojedeme? To je pořád ještě tajemstvím. Daleko to nebude. :-D:-D:-D

Pěší pouť na Vranov

Tradiční pěší poutí naší farnosti je Vranov u Brna. Takže v sobotu 17.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme za každého počasí na nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:45 hodin, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Autobus bude vyjíždět z Vysočan, tedy kdo z našich vysočanských přátel by chtěl jet, domluvte se na odjezdu z Vysočan s panem řidičem Kovářem. Na Vranově se setkáme dole, na točně autobusů odkud půjdeme s hudbou procesím do kostela. Každá pouť může být spojena se svátostí smíření. O to větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích budou jistě s otevřenou náručí čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť tradičním světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným požehnáním v kostele.

Protivanovská pouť a první dětská mše svatá ve školním roce 2016/17

Letošní pouť v Protivanově bude v neděli 11.9. Mše svaté budou takto: 7:00 hodin; 8:15 a 10:30 hodin. Druhou mši svatou doprovodí schola Kamínky, slavnou v 10:30 hodin „Holóbkova mozeka“. Hlavním celebrantem a pouťovým kazatelem bude P. David Ambrož, spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně na Barvičově ulici, někdejší farář v Rájci-Jestřebí. Po celý den si budete moci zakoupit buď u kostela, nebo na Náměstí farní oplatky, tentokrát s výročním obalem k desátému výročí svěcení otce Zdeňka. Budou ve všech možných příchutích. Ke každým pěti zakoupeným kusům dostanete sadu ponožek!!! Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. První dětská mše svatá bude v Protivanově už 2.9. Kdo z dětí na tuto mši svatou přijde, dostane malý dárek---budete překvapeni!!! Ve Vysočanech budou bývat ve středu, v Protivanově samozřejmě v pátek. Stejně tak téma budou pro obě dvě farnosti stejné: Ježíš v nedělních evangeliích.

Pouť do Repech

Na pouť k Panně Marii Královně do Repech tentokrát půjdeme v sobotu 20.8. Všichni jste srdečně zváni. Mše svatá u kapličky bude tradičně v 15:00 hodin. Od kostela Narození Panny Marie v Protivanově se bude vycházet ve 14:15 hodin.

Pěší pouť do Jednova

Pouť „ke kapli“ do Jednova se uskuteční v neděli 7.8. Ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově bude „jen“ jedna mše svatá, a to v 7:00 hodin. Bezprostředně po ní vycházíme. Poutní mše svatá v Jednově začíná v 10:30 hodin a bude ji sloužit jako v roce 2015 otec Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře v Olomouci.

Dovolená

Od pondělí 1.8. do sobotu 6.8. budu mít dovolenou. Bude-li potřeba někomu posloužit svátostí nemocných nebo zařídit pohřeb, volejte na můj mobil. Jen připomínám, že fara je stále a nepřetržitě střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, který je napojen na Policii ČR!!

Pěší pouť do Sloupa

Předposlední neděli v červenci, tj. 24.7. opět, jako každý rok, vyrážíme na pěší pouť ke cti rodičů Panny Marie, svatého Jáchyma a Anny do Sloupa. Srdečně vás všechny na ni zveme. Vycházíme tradičně od kostela po mši svaté, která začíná v 6:30 hodin. Samozřejmě nás doprovodí Holóbkova mozeka. Mše svatá ve Sloupě bude v 10:30 hodin.

Farní tábor

Batohy a jiná zavazadla dětí na farní tábor můžete donést na faru v Protivanově v pátek po večerní mši svaté, která začíná v 18 hodin. Zároveň máte jedinečnou příležitost k obohacení naší táborové kuchyně. Moc děkujeme a prosíme o modlitbu!!!

Mše svatá v Repechách

V neděli 17.7. u kříže nad pensionem LADA v Repechách bude v 16:00 hodin pod širým nebem sloužena mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí. „Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.“

8. farní den

V neděli 12. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Snad i letos nám bude přát počasí. Podpořte to svou modlitbou!!! Mši svatou bude celebrovat boskovický kaplan a novokněz Sylwester Jurczak. Tradičně začne ve 13:00 hodin. Po ní nám otec novokněz udělí novokněžské požehnání. A stejně jako loni, i letos se při této mši svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na letošní opravy fary, které dospěly do závěrečné fáze zhotovením fasády na severní straně. Věřím, že vše dobře zvládneme a na letošní císařské hody bude fara požehnána a „uvedena do plného provozu“. Program farního dne bude tradiční, jako každý rok. Na zahradě soutěže pro děti v duchu roku milosrdenství. Samozřejmě nebudou chybět skákací hrady. Součástí programu na zahradě budou i letos tvořivé dílny. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček. Určitě zazpívá a zahraje LŠU Protivanov. Třeba i letos přijedou ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití. Zda-li budou ovocné koktejly a míchané nápoje, nevíme. Zkuste napsat na farní mejl (farar@farnostprotivanov.cz) svá přání a návrhy a uvidíme, zda bude v našich silách vaše přání uskutečnit. Také se těšme na skupinu TamDem.