Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pouť chlapců a chlapů ke svatému Josefovi do Bukové

První pěší pouť chlapců a chlapů ke svatému Josefovi v roce svatého Josefa se uskuteční v sobotu 1. května, v den památky svatého Josefa Dělníka. Z Protivanova vycházíme v 15 hodin z Náměstí. Cestou se pomodlíme svatý růženec. Mše svatá v 16 hodin bude v kapli sv. Josefa v Bukové. Po ní se uskuteční ryze mužská soutěž (hod dřevěným špalkem). Nakonec malá chlapská svačinka a poté odchod domů. Srdečně vás všechny zvu. Samozřejmě tato pouť proběhne v rámci dodržení protiepidemických opatření. Jestliže se nebude moci uskutečnit v rámci tohoto souladu, pouť bude přesunuta na jiný termín.

Žehnání polím

Letos se bohužel kvůli restrikcím nemohla na Květnou neděli uskutečnit vycházka do polí. Bude-li to možné, zvu vás tedy v neděli 2.5. ve 14:00 hodin do našeho kostela na pobožnost ke svatému Josefovi. Po ní pak můžeme společně vyjít do polí. Až se vrátíme, tak vás zvu na faru. Těším se!!! Zmínka na začátku této zprávy je velmi důležitá: nebude-li epidemická situace příznivá, půjdeme do polí jindy!

Farní pouť

Tradičně 8. května (Panny Marie, Prostřednice všech milostí) už několikátý rok jezdíme na farní pouť. Zda-li se letos uskuteční, ví jen Bůh. V každém případě, zlepší-li se situace a lidské společenství se uzdraví, tak pojedeme. Naplánoval jsem, že navštívíme nový kostel v Brně-Lesné. Pak pojedeme k Panně Marii do Křtin a celou pouť zakončíme u jejího chotě svatého Josefa v Senetářově. Stále prožíváme rok jemu zasvěcený, tak proč ne. Přihlásit se můžete až do neděle 25.4. Arch k zapsání je u Panny Marie lurdské. Na něm je i nabídka dvou obědů. Pokud si chcete takto zajistit jídlo, připište ke svému jménu i objednávku poledního menu. Samozřejmě máte možnost i oběda z vlastních zásob. Tím pádem obě kolonky prosím proškrtněte. Pouť je naplánovaná na celý den. Přesný čas odjezdu zveřejním zde na farním webu i v ohláškách.

Nemocní

Květnová návštěva nemocných se uskuteční takto: Protivanov úterý 4.5. dopoledne; Buková čtvrtek 6.5. odpoledne a Malé Hradisko s velkou pravděpodobností "až" 15.5. před večerní mší svatou.

Obsazenost mešních úmyslů: KVĚTEN a ČERVEN

V měsíci květnu zůstala bez úmyslu jediná mše svatá, a to neděle 9.5. I v červnu je jediná mše svatá "volná". Je to 6. (neděle).

Volné mešní úmysly v měsíci ČERVENCI

I v prvním prázdninovém měsíci jsou některé bohoslužby bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. Jsou to: neděle 18. (mše svatá buď v 8:00 nebo v 11:00 hodin) a 25. (pěší pouť do Sloupa-jedná se tedy o ranní mši svatou mimořádně v 6:30 hodin) a středa 28. (není problém tuto mši svatou přesunout na večer).

Pobožnosti k Panně Marii

Tradiční mariánské pobožnosti tzv. májové budou každé úterý od 17:30 hodin.

Oprava výklenkové kapličky Panny Marie

Letos v únoru byla podána žádost o dotaci na opravu výklenkové kapličky Panny Marie, to je ta drobná stavba na hřbitově nedaleko vchodu do sákristie. Pokud nám tato dotace vyjde a peníze získáme, i tato stavba „místního významu“ se letos opraví. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách a taky při mešních účelových sbírkách, které jsou každou poslední neděli v měsíci. Pán Bůh zaplať.

Restaurování hřbitovního kříže

V roce 2020 jsme uspěli s dotační žádostí na opravu hřbitovního kříže. Aby se vše stihlo včas, nyní (únor 2021) nastal čas k jeho opravě. Protože tento kříž je pod úrovní okolního terénu, je nezbytně nutné jej zcela rozebrat. Po zrestaurování se samozřejmě vrátí na své místo. Jak se ukončí veškeré práce, bude znovu posvěcen. Těšme se!!

Postní cestička k Bohu-hra pro děti a postničky

Do neděle 18.4. mně prosím doneste svoje "Postní cestičky k Bohu", abych je mohl vyhodnotit. Do stejného data mně prosím taky doneste svoje postničky, abych je mohl odevzdat na Charitu.