Římskokatolická
Farnost Protivanov


Velká nabídka nejen pro malé děti na „světýlkový růženec“

V pouťovém Vánečku jste se mohli dozvědět o světýlkovém růženci. Za srdce vás všechny zvu. Bude to v sobotu 26.10. v 16:00 hodin na faře v multifunkčním sále.

Změna času

Už tuto sobotu 26.10. se bude měnit čas ze Středoevropského-letního na Středoevropský. Tak nezapomeňte v noci ve tři hodiny vstát, posunout zpět na dvě hodiny a zase klidně zalehnout s vědomím, že snad už nikdy nebudeme muset v noci vstávat a čas měnit. :-):-):-)

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

I tento týden, ale pouze v úterý (22.10.) se budou po mši svaté v sákristii zapisovat mešní intence na příští rok. Od 17:30 hodin bude tradiční mariánská pobožnost s četbou Misijních úvah v tomto mimořádném misijním měsíci.

Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

V neděli 3.11. se na hřbitovech v naší farnosti uskuteční pobožnosti za zemřelé. Časový rozvrh bude upřesněn v ohláškovém programu farnosti.

Oprava kříže u kostela

Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela. Dotaci jsme získali a proto může začít oprava tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku bude na všech bohoslužbách sbírka právě na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle: 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Adopce farní dlaždice-prodloužení

Vězte, že bylo možno prodloužit termín zadoptování dalších dlaždic v našem multifunkčním sále. To je možné až do konce října!!!!

Kalendáře

V sákristii jsou stolní kalendáře na příští rok. Z Proglasu stojí 64,- kč, ostatní 69,- kč. Přijďte si pro ně prosím co nejdříve, ať nám tam nezabírají místo. Také jsou tam kalendáře z Lesné. Jejich koupí podpoříte stavbu kostela.

Císařské hody

Třetí neděli v říjnu (20.10.) budou Císařské hody, při kterých poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Bude pouze jedna mše svatá, a to v 9:00 hodin. V 8:20 hodin začíná zpívaný růženec. Odpoledne ve 14:00 hodin Te Deum a svátostné požehnání. Po něm tradiční burčákový košt.

Říjnové mariánské pobožnosti

Nejen květen, ale i říjen můžeme prožívat s Pannou Marii. Každé úterý a středu (bude-li večerní mše svatá) tak od 17:30 hodin budou tradiční mariánské pobožnosti.

Cyklistický výlet 28.9.

I letos se uskuteční, a to nejen pro děti. Sraz na Náměstí v 9:00 hodin. Sebou svačinku a pití. Cílem bude …. (nechte se překvapit).