Římskokatolická
Farnost Protivanov


Misijní neděle

Každý rok předposlední neděli v měsíci říjnu v celé církvi slavíme „misijní neděli“. Letos tomu tak bude 22.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí jáhen Leoš Halbrštát, ředitel papežských misijních děl v České republice s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.

Pamětní mince

Letos to už bude rok, co byla naše fara slavnostně požehnána. K této příležitosti byly vyraženy slavnostní pamětní mince. Krom stříbra (1.000,- kč) jsou ještě ve dvou provedeních mosaz patina (100,- kč) a ALPAKA (také 100,- kč). Po doprodání se už nepočítá s další ražbou, proto určitě využijte jedné z posledních příležitostí si tuto minci pořídit.

Říjnové mariánské pobožnosti

Mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin (po změně času: úterý 31.10. už 16:30 hodin).

Setkání biřmovanců

Další setkání biřmovanců bude v pátek 20.10. samozřejmě v multifunkčním sále v 19:00 hodin.

Císařské hody

Tradičně na Císařské hody (15.10.) poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Doprovodí ji „Holóbkova mozeka“. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu (nejpozději v pátek po dětské mši svaté). Po slavnostní mši svaté budou všechny prvotiny požehnány. Odpoledne ve 14:00 hodin bude v kostele svátostné požehnání. Potom v multifunkčním sále na faře bude tradiční burčákový košt.

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

V sakristii jsou v různých cenách kalendáře na příští rok. Od prvního říjnového úterý (3.10.) také začnu zapisovat vaše mešní intence na příští rok.

Pěší pouť do Okluk

Letos nám pouť k Panně Marii do Okluk vychází přesně v den památky Panny Marie Růžencové, tedy 7.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se pak setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova a přilehlého okolí. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky na konci Okluk. Mši svatou bude sloužit otec Petr Šimara, farář z Kostelce.

Cyklovýlet

Na letošní cyklovýlet pojedeme jako loni, tedy na svatého Václava 28.9. (čtvrtek). Vyjedeme z Náměstí v 9:30 hodin směr Malé Hradisko. Kde bude cíl? To se nechte překvapit, ale nebude to daleko. Na kolech najedeme jen asi 20 km. Návrat domů v odpoledních či podvečerních hodinách. Na úplný závěr nás v Protivanově na faře čeká velké překvapení. Sebou si vezměte pití na cestu a samozřejmě cyklistickou přilbu.

Farní pouť do Hlubokých Mašůvek-organizace

Na farní pouť odjíždíme v sobotu 30.9. v 7:15 hodin z Náměstí (7:00 hodin z MH). Mše svatá v Hlubokých Mašůvkách bude v 9:30 hodin. Oběd je zajištěn v restauraci Pod Lípami (nedaleko kostela). Cena oběda je 150,- kč. Po obědě se pomodlíme v poutním areálu křížovou cestu. Pak projdeme cestu s kapličkami sedmi bolestí Panny Marie od Bedřišky Znojemské. Zpět ke kostelu se vrátíme pěšinou s obrázky známých poutních míst. Vybírat na autobus se bude 200,- kč. Návrat domů v podvečerních či večerních hodinách.

Farní pouť do Hlubokých Mašůvek-dodatek

Na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 30.9 je ještě volných deset míst. Pokud byste se chtěli dohlásit, je to možné. Už ale pouze osobně o. Zdeňkovi buď na mobilu nebo při jakémkoliv osobním setkání. Podrobný itinerář pouti bude upřesněn v ohláškách a na webu.