Římskokatolická
Farnost Protivanov


Závěrečné koncerty v roce jubilea farního kostela

Předposlední koncert k jubileu kostela Narození Panny Marie bude v neděli 2.10. Vystoupí Dívčí pěvecký sbor při SPgŠ Kroměříž a začátek je naplánován na 17 hodinu. Úplně posledním je koncert našich Kamínků. Ten bude v neděli 13.11. v 15 hodin. Oba se uskuteční v kostele.

Říjnové mariánské pobožnosti

I letošní říjen budou v našem kostele pobožnosti k Panně Marii. Tedy každé úterý (4.; 11.; 18. a 25.), bude od 17:30 hodin tradiční mariánská pobožnost.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Od prvního říjnové úterý (4.10.) začnu zapisovat vaše mešní úmysly na příští rok. Dále pak po každé všední mši svaté, a to až do zaplnění posledního místa.

Nemocní

Naše nemocné ve farnosti navštívím v úterý 4.10. (Protivanov); čtvrtek 6.10. (Buková) a sobota 8.10. (Malé Hradisko.

Pěší pouť do Okluk

Druhou sobotou v říjnu (8.10.) završíme pěší farní poutě putováním do Okluk. Sraz ve 14:00 hodin u kaple v Malém Hradisku. Na začátku Okluk se setkáme a spojíme s proudem dalších poutníků a společně, za zpěvu mariánské písně a modlitby svatého růžence půjdeme na druhý konec Okluk ke kapličce. Tam pak v 15:00 hodin bude mše svatá a bude ji sloužit pan farář z Krásenska P. Radomír Šidleja. Po mši svaté vám nabídnu farní čokoládu, jubilejní mince a taky farní kalendáře na příští rok, pokud vše ještě bude.

Mirčina sbírka

Začátkem září byl vyhlášen další ročník tzv. Mirčiny sbírky. Je to sbírka dárků pro onkologicky nemocné děti, které tráví dlouhodobý a velmi náročný pobyt v nemocnicích, na onkologických odděleních. Cílem je zpříjemnit dětem dlouhou chvíli, potěšit je, vykouzlit úsměv na dětské tváři. Nejedná se v žádném případě o finanční sbírku, ale o věci, které mohou mít děti v nemocnicích - jako jsou např. pastelky, fixy, omalovánky, knížky, vystřihovánky, různé hračky, sladkosti, adventní kalendáře (sbírka se totiž předává v průběhu listopadu), starší děti jistě potěší např. sluchátka, powerbanky. Také se nejedná o věci použité, ale pouze o věci nové. Naše farnost se k Mirčině sbírce i letos ráda připojí, dárky pro “onkologáčky” budeme shromažďovat do 15. října na faře nebo v knihovně. Pán Bůh zaplať za každou maličkost, kterou jistě uděláte nemocným dětem radost.

Mince k jubileu kostela

V jubilejním roce vám všem farnost nabízí ke koupi pamětní mince k jubileu našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelostříbrné. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Čokoláda k jubileu kostela

Už je na faře posledních 60 tabulek hořké čokolády speciálně připravené k jubileu farního kostela!!!

Volné mešní úmysly v měsíci listopadu a prosinci

LISTOPAD: pátek 4., středa 16. PROSINEC: středa 14. a 21.; pátek 9.; 16. a 23.

Volné mše svaté v kapli svatého Josefa v Bukové

V letošním roce jsou už jen tyto čtvrteční bohoslužby bez úmyslu: 15. a 22. prosince.