Římskokatolická
Farnost Protivanov


11. farní ples

Druhou desítku farních plesů odstartujeme v sobotu 11.1.2020 už jedenáctým farním plesem. Tak, jako v předchozích letech, i tento se bude konat v KD Malé Hradisko od 20:00 hodin. Plakátek je zavěšen na farním webu v sekci „Farní akce“ Tam se dozvíte, na co všechno se můžete těšit. Tímto vás všechny srdečně zvu a zároveň i prosím o tombolu. Svým darem můžete nejen udělat radost výherci, ale také velmi podporujete svou farnost. Shromažďovat se bude na faře do středy 8.1. Pokud budete chtít, rád vám vystavím doklad o daru, který vám poslouží k daňovému přiznání. Vstupenky se začnou prodávat v pondělí po 2. neděli adventní na knihovně (telefon 725 253 021). Moc se na vás těším!!!

Sobotní rorátní mše svaté

Tak, jako každý rok, stejně i letos budeme mít v sobotu rorátní bohoslužby (7:00 hodin) „pro děti“. Při nich budeme společně přinášet k oltáři v lucerničkách světlo. Po mši svaté pak půjdeme na společnou snídani na faru. Už se moc těším, že opět využijeme jedinečnou příležitost v celém roce ke světelnému průvodu a společně snídani.

Vánoční svatá zpověď

Předvánoční úklid ve svých duších může nastat v sobotu 21.12. v době od 13:00 do 16:30 hodin. I letos vánoční svatá zpověď bude probíhat na faře. Opět na výpomoc přijede otec Vincenc z Drahan.

Betlémské světlo

I letos bude do naší farnosti dovezeno Betlémské světlo. Nemocným bude rozneseno v pondělí 23.12. v dopoledních hodinách. Všichni ostatní mají také od pondělního rána možnost si je odnést domů. Svítit bude na známých místech, v předsíni kostela a prodejně COOP.

Vánoční divadlo

Na Boží hod vánoční (25.12.) bude v provedení našich dětí divadelní představení „Cesta do Betléma“ a začíná ve 14:30 hodin. Udělejte dětem velkou radost a přijďte se na ně podívat. Jistě to bude stát za to. Srdečně zvu i já!

Oprava kříže u kostela

Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela. Dotaci jsme získali a proto může začít oprava tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku bude na všech bohoslužbách sbírka právě na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle: 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Vánoční bohoslužby

Na Štědrý den budou dvě mše svaté: v 16:00 hodin dětská a „půlnoční“ ve 23:00 hodin. Dětskou doprovodí Kamínky, na půlnoční bude zpívat náš chrámový sbor. O slavnosti Narození Páně, 25.12. budou bohoslužby jako v neděli, tedy v 8:00 a 11:00 hodin. Na svátek svatého Štěpána bude tradičně jenom jedna mše svatá v kostele v Protivanově (8:00 hodin). Mše svatá v 11:00 hodin bude v kapli svatého Josefa v Bukové.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Poslední neděli v kalendářním roce si budeme tradičně připomínat svatou Rodinu. Mše svaté budou jako každou neděli, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin. Na obou bohoslužbách budou moci přítomní manželé obnovit své manželské sliby. A protože to bude poslední neděle nejen v roce, ale také v měsíci, při bohoslužbách bude mešní sbírka s mimořádným úmyslem (na opravu kříže vedle kostela). Upřímný Pán Bůh zaplať, že pamatujete nejen ve svých modlitbách, ale také při této sbírce pamatovat budete.

Poslední den v roce 2019 a Nový rok

V posledním dni kalendářního roku, na svatého Silvestra poděkujeme při večerní bohoslužbě, která bude mimořádně v 18:00 hodin Pánu Bohu za všechna dobrodiní a milosti, které jsme letos přijali. Na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie, který je zároveň zasvěceným svátkem budou bohoslužby jako v neděli, tedy v 8 a v 11 hodin.

Povídání

V pondělí 30.12. se uskuteční povídání s otcem Romanem Fričem. Otec Roman strávil téměř dvacet let v německé kartouze. Místo a čas bude ještě upřesněn.