Římskokatolická
Farnost Protivanov


Aktuální program bohoslužeb

Ještě nemám možnost uložit aktuální ohlášky na náš web, tak aspoň takto. V úterý (16.7.) bude mše svatá v 18:00 hodin za Arnošta Vybíhala, manželku, celou živou a + rodinu. Ve středu (17.7.) bude také mše svatá. A to mimořádně večer v 18:00 hodin. Její úmysl je: "Za Josefa Komára, syna Miroslava, rodinu Komárovu a Hrdou". Ve čtvrtek (18.7.) bude pak mše svatá mimořádně ráno! V 7:30 hodin v kostele bude bohoslužba obětována za Miladu Markovu, manžela, Jiřího Grmelu a uzdravení nemocné osoby. A v pátek (19.7.) bude mše svatá tak, jak jsme zvyklí, tedy večer v 18:00 hodin za rodiče Bílkovy, zetě, dva vnuky a + Lenku Kolářovu. V sobotu (20.7.) v 18:00 hodin v Malém Hradisku je bohoslužba s nedělní platností beze změny. Příští neděle (21.7.) se uskuteční první naše pěší pouť. Mše svatá bude ráno v 6:30 hodin za + maminku, živou i + rodinu a duše v očistci. Po této mši svaté vyjdeme společně pěšky do Sloupa. Tam pak bude mše svatá v 10:30 hodin za moje farníky a dobrodince naší farnosti (viz. níže).

Prázdniny a dovolené

Začaly prázdniny: dětem přeji odpočinek od školních povinností, dospělým skvělou dovolenou a všem příjemné léto. A nezapomeňte na Boha, hajdaláci!!! Má nás všechny rád a já vás taky!!!

Farní cykloputování

Tak jsme se s táborovou radou těšili zbytečně. Naplánované cykloputování s dětmi se neuskuteční!!! Je to proto, že se přihlásily pouze 3 děti!!!

Pěší pouť do Sloupa

Tradiční první pěší poutí je Sloup. Ta se uskuteční v neděli 21.7. Ranní mše svatá bude jako každý rok v 6:30 hodin, ve Sloupě pak v 10:30 hodin.

Mše svatá pod širým nebem

Mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí bude na Repechách u Honzíkova kříže v neděli 14. července v 17:00 hodin. „Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.“

Cyrilometodějské svátky

Na slavnost svatého Cyrila a Metoděje bude v naší farnosti mše svatá ráno v 8:00 hodin. V sobotu 6.7. pak bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin samozřejmě s nedělní platností.

Sobotní mše svatá v Malém Hradisku

Protože v sobotu 29.6. jedu s farností Vysočany u Blanska na zásvětnou pouť do Křtin, nebude v Malém Hradisku večerní mše svatá.

Společné zahájení prázdnin

V pondělí 1.7., v první den letních prázdnin zvu v 18:00 hodin všechny děti účastnící se dětských mší na faru. Společně se poradujeme, že nám skončili školní povinnosti, slavnostně propustíme „do světa“ deváťáky a zase zkukneme něco pěkného. A kdo přijde i letos s vysvědčením, které v poslední den školního roku obdržel, dostane dobrútku a bonusem mu ukážu svůj vysokoškolský diplom nebo nějaké vysvědčení!! Moje nejstarší už je pěkné fousaté, víc než já, slaví totiž neuvěřitelných 41 let!!! Tomu nejmladšímu-z teologie bude teprve 14 let, tedy čísla v opačném gardu!! Taky se pomodlíme za prázdniny, abychom si odpočali a zase se za dva měsíce sešli!!! :-):-):-)

23.6. - slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 23. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Bohoslužba v Malém Hradisku bude v sobotu večer v 18:00 hodin. Nedělní mše svatá v Protivanově bude jen jedna, a to v 9:00 hodin. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům.

Žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého

V neděli 23. června na slavnost Těla a Krve Páně bude v závěru eucharistického průvodu s NSO (u posledního oltáře) požehnána zrekonstruovaná socha svatého Jana Nepomuckého.