Římskokatolická
Farnost Protivanov


Nákup

Konečně jsem našel roušku. Nabízím tedy komukoliv ve svých farnostech nákup potravin či přinesení léků!!!! Volejte na můj mobil: 723 246 237.

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí: od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu. Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi. Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den). Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi. Žehná Váš biskup  Vojtěch

Koronavirus

Od dnešního dne (12.3.) tedy ruším s ohledem na doporučení otce biskupa Vojtěcha všechny mše svaté a pobožnosti v naší farnosti (Protivanov) i ve farnosti Vysočany u Blanska. A to až do odvolání. Na doporučení otce biskupa Vojtěcha budu každý den rád slavit mši svatou s úmyslem, který je v intenčním kalendáři. S dotyčnou rodinou se vždy spojím, aby se duchovně, přes "modlitební most" mohli k mešní oběti připojit. Díky za pochopení. V modlitbě a mešní oběti budu stále s vámi.

Modlitba s papežem Františkem a požehnání celému světu (pá 27.3. 18:00 hodin)

Spojme se s papežem Františkem ke společné modlitbě a požehnání celému světu. Papež František k této události říká: „V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. S tímto úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou svatého Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi (Městu Římu a celému světu), spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky. Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.“ Modlitbu bude live přenášet TV NOE.

Křížové cesty

Pobožnosti křížových cest budou v naší farnosti bývat jako každý rok, tedy v neděli ve 14:00 hodin a pak v pátek v 16:30 hodin. Rozpis lektorů je na nástěnce.

Úterý 17.3.

Mše svatá v úterý 17.3. bude kvůli mému studiu opět v 19:00 hodin. Děkuji za pochopení.

19.3. slavnost svatého Josefa

Ve čtvrtek na slavnost svatého Josefa nás čeká v Bukové pouť, patrocinium kaple. Mše svatá bude v 17:00 hodin.

Čtení z Bible

V pátek (20.3) pro zájemce opět čtení v Písmě svatém. Těším se!!!

Povídání o Arménii

V úterý 10.3. se uskuteční po večerní mši svaté (17:00 hodin) na faře v multifunkčním sále zajímavé povídání s naším děkanátním technikem stavebních investic Josefem Kánským o Arménii. Srdečně vás všechny zvu.

Nemocní

Naše nemocné navštívím v prvním březnovém týdnu: Protivanov úterý 3.3. dopoledne; Buková čtvrtek 5.3. odpoledne a Malé Hradisko sobota 7.3. před večerní mši svatou.