Římskokatolická
Farnost Protivanov


Příprava na svátost biřmování

Další příprava na svátost biřmování bude už tento pátek (22.6.) v 19:00 hodin v multifunkčním sále.

Poslední dětská mše svatá ve školním roce 2017/18

V pátek (29.6.), po poslední dětské mši svaté v tomto školním roce zvu všechny přítomné děti na faru. Společně se poradujeme a zase zkukneme něco pěkného. A kdo přijde i s vysvědčením, které v poslední den školního roku obdrží, dostane dobrútku a bonusem mu ukážu jedno ze svých školních vysvědčení. Moje nejstarší letos slaví jubileum: 40 let!!! Tomu nejmladšímu-z teologie bude teprve 13. Na závěr dětské mše svaté se pomodlíme za prázdniny. :-):-):-)

Slavnost k příležitosti 80. výročí kaple sv. Josefa v Bukové

Římskokatolická farnost Protivanov srdečně zve všechny na výroční oslavy kaple svatého Josefa v Bukové. Slavnost se uskuteční v neděli 1. července. Program: ve 13:00 hodin slavnostní mše svatá; od 14:00 hodin přátelské posezení u kaple s doprovodným programem (videoprogram z historie kaple, truhlářská dílna sv. Josefa). Občerstvení je zajištěno.

10. farní den-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili jubilejního farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k jeho zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!! Ještě připojuji, že někdy se akce neuskuteční podle našich představ. Může to být z různých důvodů, rozhodně ale ne proto, že by nám to milující Bůh nepřál!!! Možná to bylo proto, abychom si více vážili dobrého počasí, které nám během těch předchozích farních dnů bylo dopřáno. A možná ten déšť byl také proto, že hlavním mottem jubilejního farního dne bylo: „Vnímej něžný dotyk nebe“. Takže to vlastně byl jemný, něžný a delší dotyk nebe!!!! BOHUDÍKY za něj.

10. června - jubilejní 10. farní den

V neděli 10.6. bude na farním dvoře a zahradě jubilejní 10. farní den. Program začne jako vždy, mší svatou ve 13:00 hodin. I letos při této mši bude mimořádná sbírka spojená s výmalbou kostela. Program na zahradě: skákací hrady, malování na obličej, soutěže a výtvarné dílny pro děti. Program na dvoře: na podiu opět vystoupí mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Taky nám zatančí Skaláček. Vystoupí žákyně ZUŠ. K tanci a poslechu bude hrát Holóbkova mozeka. V multifunkčním sále bude výstava ke 110. výročí narození J.M.Veselého. Celé odpoledne se ponese v duchu cirkusu. Vystoupí tanečnice s pejskem a možná přijde i kouzelník. Těšit se zcela pochopitelně můžete i na dobré občerstvení, míchané nápoje a bohatou tombolu. Vyprosme si v modlitbě dobré počasí a Boží požehnání pro celou akci farnosti!!!

Tombola na jubilejní farní den

Stejně jako každý rok, tak i letos bude na farním dnu tombola. Pokud chcete někomu udělat radost prostřednictvím tomboly a tímto přispět k zisku na farním dnu, který následně poslouží na výmalbu kostela, máte jedinečnou příležitost. Shromažďujeme ji do středy 6.6. na faře. Upřímný Pán Bůh zaplať!!!!

3. června - slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 3. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude v Malém Hradisku sloužena mše svatá v 11:00 hodin k výročí hasičů s úmyslem: „Na poděkování Pánu Bohu za požehnání a Boží ochranu všech místních hasičů“. Večerní mše pak už nebude!!!! Nedělní mše svatá v Protivanově bude jen jedna, a to v 8:00 hodin. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

Pastorační rada

Zcela mimořádně bude v pondělí (4.6.) v 19 hodin na faře setkání pastorační rady.

Květen-měsíc Panny Marie

V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti tradičně ve všední den, a to každé úterý od 17:30 hodin.

Farní kavárna

V neděli 20.5. bude po ranní mši svaté mimořádně otevřena farní kavárna. Srdečně jste všichni zváni!!!