Římskokatolická
Farnost Protivanov


Výzva otce biskupa Vojtěcha

S ohledem na současnou situaci uděluji pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Též doporučuji přijímat na ruku.

Pěší pouť do Okluk

První sobotou v říjnu (3.10.) završíme pěší farní poutě putováním do Okluk. Sraz ve 14:00 hodin u kaple v Malém Hradisku. Na začátku Okluk se setkáme a spojíme s proudem poutníků z Prostějova, Stínavy, Ptení a přilehlých galaxií. Mše svatá u kapličky na konci Okluk bude v 15:00 hodin.

Televize NOE-posel dobrých zpráv

V neděli 27.9. byla zcela mimořádně jedna mše svatá, a to v 10:30 hodin. Tuto bohoslužbu vysílala v přímém přenosu televize NOE. Nyní si ji můžete najít v archivu televize. Zkusím zařídit, zda-li by se dala sehnat na CD nebo DVD nosiči. Kdo by měl zájem, dejte mně vědět, abych věděl, jak moc se mám snažit. :-):-):-)

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Letos, zcela mimořádně až druhé říjnové úterý (13.10.) začnu zapisovat vaše mešní úmysly na příští rok. Potom samozřejmě i každé další úterý, až do zaplnění poslední možnosti.

Říjnové mariánské pobožnosti

Nejen květen, ale i říjen můžeme prožívat s Pannou Marii. Každé úterý tak od 17:30 hodin budou tradiční mariánské pobožnosti.

12. farní den-zrušení

S konečnou platností všem sděluji, že vzhledem k současné mimořádné situaci ve společnosti se letošní farní den se neuskuteční.

Rozvrh hodin a výuka náboženství

Tradičně už od druhého školního týdne začneme s výukou náboženství. Rozvrh hodin už visí na nástěnce v kostele i na Náměstí. Je téměř totožný, jako loňský školní rok. První třída bude mít výuku ve středu pátou hodinu; druháci v pátek pátou hodinu. Třeťáci úplně stejně, jako v předchozím školním roce, a to ve středu šestou hodinu. Stejně tak, jako minulý školní rok bude mít 4. a 5. třída výuku (pátek 6 hodinu) a poslední skupina, 6. - 9. třída taktéž, jako ve školním roce 2019/2020 v pátek sedmou vyučovací hodinu.

Dětské mše svaté

Dětské bohoslužby budou bývat tradičně v pátek, v letním období v 18:00 hodin, v zimním o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin. Samozřejmě můžete počítat i s možností svátostí smíření, a to nejen v pátek, ale půl hodiny před každou mší svatou.

Kalendáře

V sákristii jsou stolní kalendáře na příští rok. Každý druh je za stejnou cenu, a to 69,- kč. Přijďte si pro ně prosím co nejdříve, ať nám tam nezabírají místo.

Poděkování

Tímto bych chtěl všem upřímně poděkovat za včerejší den. Díky, že jste přišli oslavit mé kulatiny a chválit Pána za vše, co nám dává. Zrestaurovaný kříž vedle kostela a Okno farnosti bezvadně do této slavnosti zapadlo. Bylo to celkově úžasné a překrásné setkání, velmi něžný a přitom čitelný dotek Boží lásky. Velký a upřímný dík za organizaci. Včera jsme si s PR zazpívali Pár přátel, velkou hitovku minulého století v podání Michala Davida. A já hluboce dojat říkám, že takové přátele kolem sebe mám!!! Takže druhý můj největší dík patří vám. A ten první, už náš společný, patří samozřejmě a především Bohu!