Římskokatolická
Farnost Protivanov


Přednáška

V úterý 19.11. bude zajímavá přednáška o Maryś meals. Přednáška se uskuteční po mši svaté, která bude v 17:00 hodin na faře v sále. Všichni jste srdečně zváni

Oprava kříže u kostela

Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela. Dotaci jsme získali a proto může začít oprava tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku bude na všech bohoslužbách sbírka právě na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle: 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Úterní a středeční mše svaté

V zimním období, t.j. od začátku listopadu do konce března, budou bývat úterní i středeční mše svaté na faře v sále.

Kalendáře-ukončení prodeje

V sákristii jsou stolní kalendáře na příští rok. Z Proglasu stojí 64,- kč, ostatní 69,- kč. Také jsou tam kalendáře z Lesné. Jejich koupí podpoříte stavbu kostela. Nabídka a prodej kalendářů bude ukončen v neděli 10.11.

Adopce farní dlaždice-prodloužení

Vězte, že bylo možno prodloužit termín zadoptování dalších dlaždic v našem multifunkčním sále. To je možné až do konce října!!!!

Plnomocné odpustky v dušičkovém oktávu

Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Jaké jsou podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období? 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Návštěva nemocných

Tento týden budu navštěvovat naše nemocné. V úterý dopoledne v Protivanově, ve čtvrtek odpoledne v Bukové a v sobotu v Malém Hradisku.

Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

V neděli 3.11. se na hřbitovech v naší farnosti uskuteční pobožnosti za zemřelé. V Malém Hradisku bude ve 13:00 hodin a v Protivanově ve 13:30 hodin.

Svatohubertská bohoslužba

V sobotu 9.11. v 11:30 hodin bude sloužena na zámku v Boskovicích bohoslužba ke cti svatého Huberta. Srdečně jste panem hrabětem zváni i na další program, který bude následovat.

Říjnové mariánské pobožnosti

Nejen květen, ale i říjen můžeme prožívat s Pannou Marii. Každé úterý a středu (bude-li večerní mše svatá) tak od 17:30 hodin budou tradiční mariánské pobožnosti. V zimním čase pak budeme začínat "už" v 16:30 hodin.