Římskokatolická
Farnost Protivanov


Malování kostela

Od pondělí 20.5., moc prosím o modlitbu a trpělivost!!! Víc, jak po dvaceti letech začínáme malovat kostel. Sledujte ohlášky, kde budou mše svaté. Všechny všední bohoslužby (úterý 18:00 hodin/středa 7:30 hodin/pátek 18:00 hodin) budou slouženy na faře v multifunkčním sále, nedělní ranní (8:00 hodin) bude v Bukové, v kapli svatého Josefa, hrubá (11:00 hodin) pak opět na faře v sále. Dále nabízím možnost účasti na nedělní bohoslužbě v sobotu večer (18:00 hodin) v kapli Panny Marie Růžencové v Malém Hradisku.

11. farní den

V neděli 9.6. bude na farním dvoře a zahradě už 11. farní den. Program začne jako vždy, mší svatou ve 13:00 hodin (celebruje P. Pavel Barbořák, farář z Určic). I letos při této mši bude mimořádná sbírka spojená s výmalbou kostela. Program na zahradě: skákací hrady, tvarování balónků, soutěže, hry a tvořivé dílny v duchu misií a 30. výročí kanonizace Anežky České. Program na dvoře: vystoupení MŠ Protivanov a MŠ Malé Hradisko, taneční soubor Skaláček, hudební vystoupení žáků ZUŠ. A opět se bude kouzlit!!! K tanci a poslechu hraje TamDem Protivanov. V multifunkčním sále fary: výstava obrazů Zity Böhmové z Jevíčka a Evy Uherkové z Duban. Těšit se zcela pochopitelně můžete i na dobré občerstvení a nápoje, včetně farního piva „Vašik“ a bohatou tombolu. Tímto vás prosím: pokud chcete udělat někomu radost prostřednictvím štěstěny v tombole, máte příležitost. Zároveň velmi přispějete farnosti, protože následný zisk z farního dne poslouží na výmalbu kostela. Shromažďovat se bude do středy 5.6. na faře. Upřímný Pán Bůh zaplať!!!! Také vás všechny prosím, abyste na farní den mysleli v modlitbě. Kéž si na Pánu Bohu vyprosíme dobré počasí!!!

Výlet pro děti

Ve čtvrtek 6.6. pořádá naše děkanství pro děti, které navštěvovaly výuku náboženství v tomto školním roce podobnou akci, jako před dvěma roky s názvem „Den se svatou Anežkou“, tenkrát „Jeden den se svatými“. Na jednotlivých stanovištích v centru Boskovic se děti budou moci blížeji seznámit s životem světice, která byla svatořečena před třiceti lety v listopadu 1989 a budou ji moci poznávat jako vzor a inspiraci pro svůj duchovní život. Co s sebou? Jídlo a pití na celý den. Pohodlné boty, sportovní oblečení a pláštěnku pro případ deště. Dále 20,- kč jako příspěvek na akci + kapesné. Jedná se o celodenní akci ve všední den, proto je potřebné omluvit děti ze školní výuky. Závaznou přihlášku s omluvenkou odevzdejte otci Zdeňkovi nejpozději do 20.5.2019!!! Program začíná slavením mše svaté v 9:00 hodin. Předpokládaný konec je asi v 15 hodin.

Květen-měsíc Panny Marie

V měsíci květnu budou bývat tradiční májové pobožnosti ve všední den, a to od úterý 14.5. Pak každé další úterý (21. a 28.) od 17:30 hodin.

První svaté přijímání v naší farnosti

První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 19.5. v 9:00 hodin. Při této příležitosti se bude v kostele konat mimořádná účelová sbírka spojená s výmalbou kostela, která by měla začít hned druhý den, tedy 20.5. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu odpoledne (čas bude ještě upřesněn). Slavnostní „prvokomunikantské“ posezení na faře bude v pátek 17.5. po dětské mši svaté v multifunkčním sále.

Farní kavárna

V neděli (12.5.) se nám otevře po ranní mši svaté farní kavárna.

Farní pouť do Štípy a na Provodov

Protože se někteří odhlásili, znovu nabízím 12 volných míst. Kdo máte zájem, co nejdříve, nejlépe ihned dejte vědět. Máme se na co těšit!!!

8. května - farní pouť do Štípy a na Provodov

Letos na farní pouť pojedeme do dvou mariánských míst. Čas odjezdu bude ještě upřesněn. První místem, které navštívíme, bude poutní svatyně ve Štípě u Zlína. Zde nyní působí otec František Sedláček, za mé bohoslovecké formace v kněžském semináři vícerektor. Potom se přesuneme na Provodov, kde se zúčastníme májové pobožnosti. Kdo má zájem se této farní pouti zúčastnit, zapište se na papír na bočním oltáři u Panny Marie Lurdské. Obědvat budeme v záhlinickém pivovaru. Navštívíme i muzeum piva. Přihlašet se můžete do velikonoční neděle, tj. 21. dubna.

Úterní a středeční mše

Mše svatá v úterý 14.5. (18:00 hodin) a hned středeční 15.5. (7:30 hodin) bude na faře. V úterý od 17:30 hodin bude májová pobožnost.

Farní pouť do Štípy a na Provodov-k organizaci

Tak už se všichni jistě těšíme na letošní farní pouť. Čas odjezdu z Protivanova je z Náměstí v 6:45 hodin. Další místa možného nástupu poutníků z autobusových zastávek: MH cca 6:50 hodin a Stínava 7:00 hodin. První cílem naší pouti bude mariánské poutní Provodov (májová pobožnost). Potom pojedeme do Štípy u Zlína (mše svatá). Pak se přesuneme do pivovaru v Záhlinicích, kde se vaří i naše farní pivo „Vašik“. Program v Záhlinicích: exkurze v pivovaru a návštěva muzea Františka Skopalíka. A samozřejmě oběd. Cena bude 300,- kč; dítě 200,- kč. Domů se vrátíme v podvečerních nebo večerních hodinách.