Římskokatolická
Farnost Protivanov


Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Od úterý 15.8. do neděle 20.8. se v Olomouci uskuteční celostátní setkání mládeže. Rád nabízím místo v autě. Stačí dát vědět.

Pouť v Protivanově

V neděli 10. září bude v Protivanově pouť. Mše svaté budou: v 7:00 / 8:15 a v 10:30 hodin. Bohoslužbu v 8:15 doprovodí Kamínky, v 10:30 hodin Holóbkova mozeka. Odpoledne ve 14:00 hodin bude Te Deum a svátostné požehnání.

Pěší pouť ke kapli (neděle 6. srpna)

Pochopitelně druhá pěší pouť je k Panně Marii v Jednově. Jak do Sloupa, tak do Jednova nás doprovodí Holóbkova mozeka. Ranní mše svatá v 7:00 hodin, v Jednově v 10:30 hodin.

Pěší pouť do Repech (sobota 26. srpna)

V sobotu po památce Panny Marie Královny půjdeme spolu do Repech. Farnost vás všechny srdečně zve na nejkratší a zároveň třetí díl pěšího putování. Mše svatá v Repechách v 15:00 hodin.

Farní cyklotábor-zástup

Od pondělí 24.7. budu s dětmi na cyklotáboře ve Vysočanech, proto nebude v tomto týdnu v Protivanově ve všední den žádná mše svatá. Kdyby vám bylo po mně nebo po nás smutno, přijeďte do Vysočan. Rádi vás uvidíme. Tam bude každý den večer v 18 hodin eucharistická bohoslužba. Klidně i můžete zpestřit naši táborovou kuchyni a dovézt nám něco na zub. Těšíme se. Zase bych chtěl jen připomenout, že fara je nepřetržitě střežená elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na Policii ČR!!

Farní cyklotábor-sběr batohů

Batohy a všechny ostatní potřebné věci pro děti na farní cyklotábor doneste na faru v Protivanově v neděli (23.7.) od 18 do 20 hodin.

Farní cyklotábor

Letošní farní tábor se uskuteční netradičním způsobem. Rozhodli jsme se totiž, že to bude farní cyklotábor. Nikdo ale nemusíte mít strach z mnohakilometrových a „nekonečných“ výletů. Cyklovýlety budou tak dlouhé či krátké, abychom si je užili a měli dlouho na co vzpomínat. A ještě termín: od 24.7. do 1.8. Základnou nám bude fara ve Vysočanech. Termín informativní schůzky rodičů a vedoucích tábora bude v ohláškách. Už teď se těší vedoucí a otec Zdeněk.

Mše svatá pod širým nebem

Mše svatá za všechny tragicky zemřelé bude na Repechách u Honzíkova kříže 22. července v 17:00 hodin.

Pěší pouť do Sloupa

Tradiční první pěší poutí je Sloup. Ranní mše svatá bude v 6:30 hodin, ve Sloupě pak v 10:30. Soutěž pro pěší poutníky: kdo absolvuje všechny letošní pěší poutě (Sloup-Jednov-Repechy-Vranov-Okluky), může se těšit na dáreček.

Prázdniny a dovolené

Dnes začínají prázdniny: dětem přeji odpočinutí od školních povinností, dospělým skvělou dovolenou a všem příjemné léto. A nezapomeňte na Boha!!!