Římskokatolická
Farnost Protivanov


Prázdniny a dovolené

Tak opět a rádi vítáme letní prázdniny a dovolené. Dětem přeji odpočinek od školních povinností, dospělým skvělou dovolenou a všem příjemné léto!!! Pěkně prožijte volný čas a šťastnou cestu za odpočinkem a pak i zpět domů.

Farní tábor ve STUDNICÍCH u Vyškova

Farní tábor bude ve Studnicích u Vyškova, a to od soboty 16.7. do soboty 23.7. Přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele na stolečku obětních darů. Odevzdejte je nejpozději do farního dne 5.6. mně osobně nebo je vhoďte do poštovní schránky na faře. Schůzka s rodiči dětí, které jedou na farní tábor bude v úterý 21.6. po večerní mši svaté (cca v 18:30 hodin) v kostele. Při této příležitosti se dozvíte podrobnosti k organizaci tábora a zároveň se bude vybírat příspěvek na tábor.

Mše svatá na Repechách

V neděli 17.7. v 17:00 hodin se uskuteční na Repechách u Honzíkova kříže mše svatá. Jako každý rok bude obětována za všechny, kteří při záchraně druhých nabídli Pánu svůj život. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.

V neděli 17.7. po každé mši svaté na Náměstí žehnání aut

Po delší době je na čase požehnat naše automobily. Někteří obměnili vozový park, takže je to na místě. I pro ostatní, kteří jezdí stále ve stejné „raketě“ mně dovolte, abych nová auta pokropil svěcenou vodou (velmi rád) a nad těmi staronovými anebo veterány se pomodlil.

Kalendáře pro rok 2023

Po jubilejních kalendářích i pro příští rok 2023 naše farnost vydává opět kalendář na postavení. Je z obrazy Jany Hejlové, nám známé malířky. Letos i pár let zpět vystavovala svoje dílo o farním dnu v multifunkčním sále. Na konci července už budou v prodeji!! Cena se zatím ladí, určitě ale musí být dražší, protože inflace i s nabídkou kalendářů zatočí.

Pěší pouť do Sloupa

V neděli 24.7. se uskuteční pěší pouť do Sloupa. Ranní mše svatá bude tradičně v 6:30 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka k horní autobusové zastávce. Odtud už dál bez nich a po svých. Ve Sloupě se pak setkáme se všemi ostatními bratry a sestrami z farnosti i místními a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i + mariánské poutníky z naší farnosti.

Čokoláda k jubileu kostela

K jubileu kostela si naše farnost nechala uvařit hořkou farní čokoládu. Čeká na vás na faře a na knihovně ICT. Prodává se za 40,- kč. Výtěžek poslouží k rozmanitým farním aktivitám.

Mince k jubileu kostela

V jubilejním roce vám všem farnost nabízí ke koupi pamětní mince k jubileu našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelostříbrné. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Volné mešní úmysly

Kdo by chtěl odsloužit mši svatou za svou rodinu, přátele a známé či na příležitostný úmysl, napište nebo zavolejte na můj mobil.

Volné mše svaté v kapli svatého Josefa v Bukové

V letošním roce jsou zatím tyto čtvrteční bohoslužby bez úmyslu: 11. srpna; 1. a 29. září; 27. října; 15./22. a 29. prosince.