Římskokatolická
Farnost Protivanov


Kavárna

O poslední květnové neděli (31.5.) se po opravdu velmi dlouhé době otevře naše farní kavárna. Už se těším na dobrútku a pochopitelně na všechny lidi, kteří přijdou. Tentokrát s vámi budu až do konce. Po ranní bohoslužbě mám mši svatou až v 10:30 hodin ve Sloupě.

Nemocní

Návštěvy nemocných v měsíci červnu jsou naplánovány takto: úterý 2.6. dopoledne Protivanov; čtvrtek 4.6. odpoledne Buková a sobota 6.6. před bohoslužbou Malé Hradisko.

Oslava narozenin

Jelikož naši farnost a také úplně celý svět ochromil COVID-19, rozhodl jsem se, že oslavu mého půl století na tomto světě rozjedeme v náhradním termínu, a tím je 30. srpen samozřejmě letošního roku. Vše ostatní, co bylo v plánu 24.5. trvá, stejně tak moje srdečné pozvání.

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Božího Těla budeme slavit v naší farnosti jako každý rok, tj. v neděli. Letos to bude 14.6. Mše svatá bude zcela mimořádně až v 9:30 hodin. Po mši svaté, bude-li příznivé počasí, společně vyjdeme k božítělovému průvodu. Prosím maminky, aby připravily své děti do tohoto průvodu.

První svaté přijímání

Letos bude první svaté přijímání v naší farnosti ve zcela mimořádném termínu, a to poslední neděli v červnu, tedy 28.6. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 27.6. asi od 14:00 hodin. Sobotní setkání zahájíme nácvikem na slavnostní nedělní liturgii (přijďte prosím všichni včas, ať nemusíme jeden na druhého čekat!!!).

Svatý Florián

Letos bude zcela mimořádně hasičská mše svatá ke cti svatého Floriána až první neděli v červenci, tedy 5.7. Čas mše svaté bude ještě zveřejněn v ohláškách na farním webu.

12. farní den

Letošní farní den kvůli všeobecně známé nemoci se rozhodně nebude konat druhou červnovou neděli!!! Pokud jej uskutečníme, tak nejdříve v září. Napište mně na mejl (farar@farnostprotivanov.cz), jestli o něj vůbec stojíte. Těším se na vaše postřehy.

Farní pouť do Neratova

Tento pátek 8.5. se měla uskutečnit naše letošní farní pouť do Neratova a k hrobu Aničky Bohuslavy Tomanové. Kvůli obecně známé situaci musí být tato pouť přesunuta na pondělí 28.9. (je to také státní svátek-svatý Václav, stejně jako 8.5.). V případě, že by se někomu tento termín nehodil, odhlaste se přeškrtnutím svého jména do 30.6. a zkuste za sebe sehnat náhradu.

Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 21.5. nám liturgický kalendář připomíná slavnost Kristova nanebevstoupení. A protože by v tento den měla být mše svatá ve farním kostele, dovolil jsem si čtvrteční bohoslužebný program vyměnit s úterním. Tedy v úterý 19.5. bude mše svatá v 18:00 hodin v Bukové, ve čtvrtek naopak než obvykle bude slavnostní bohoslužba v 18:00 hodin v Protivanově. Těším se na vás.

Májová pobožnost k Panně Marii

Poslední mariánská pobožnost v měsíci květnu bude v úterý 26.5. Začátek bude v 17:30 hodin. Všechny srdečně zvu!!