Římskokatolická
Farnost Protivanov


Dlaždice v multifunkčním sále

Už je to sice téměř dva roky, ale možná máte ještě v živé paměti, jak se opravil a vybudoval multifunkční sál s dlaždicemi jednotlivých dárců. Pokud máte zájem rozšířit seznam dárcovských dlaždic a stát se součástí historie farnosti a žulových dlaždic, ozvěte se na číslo mobilu duchovního správce o. Zdeňka Fučíka (723 246 237) do konce února letošního roku.

Pobožnosti křížových cest

Tradiční postní pobožnosti křížových cest budou v naší farnosti bývat tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tedy: v neděli ve 14:00 hodin a v pátek před dětskou mší svatou (od 17:30 hodin). V Bukové, v kapli svatého Josefa, pak v neděli také od 14:00 hodin.

Příprava na svátost biřmování

Další setkání biřmovanců bude v pátek 23.2. po dětské mši svaté tj. v 19:00 hodin samozřejmě na faře v multifunkčním sále.Téma: šesté přikázání.

Den modliteb a postu za mír ve světě

Svatý otec František ustanovil pátek 23. 2. 2018 jako zvláštní den modliteb a postu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Mše svatá v Bukové

Ve čtvrtek bude v Bukové mše svatá mimořádně ráno v 7:30 hodin.

Svátost nemocných

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti se uskuteční v neděli 11.2. na ranní i hrubé mši svaté. V Malém Hradisku 10.2. Kdo chcete přijmout tuto svátost, přijměte i Boží odpuštění ve svátosti smíření a pochopitelně i Eucharistii.

Popeleční středa

Mše svatá na Popeleční středu (14.2.) s udělováním svátostiny popelce bude v naší farnosti v 18:00 hodin. Popeleční středa je jedním ze dvou dnů přísného půstu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti.

Adorace

V úterý 13.2. bude přede mší svatou místo modlitby svatého růžence adorace. Srdečně vás všechny zvu-máme za co děkovat Pánu, chválit Ho a prosit Jej.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

V pátek budeme slavit Uvedení Páně do chrámu, po staru Hromnic. Dětská mše svatá bude mimořádně už v 17:00 hodin. Po mši svaté bude na faře pohádka!!! Na mši svatou si můžete přinést svoje svíce, třeba i křestní.

Řím

V pondělí 5. února odlétám se svými spolužáky (novokněží 2006) do Říma. Pěkně mně hlídejte faru!!! V hlídání vám budou „pomáhat a chránit“ i moji kamarádi od Policie z Plumlova. Rád na vás na všechny budu „na jihu“ myslet. Děti nesu ve svém srdci, jak jsem jim slíbil. Domů se vracím ve čtvrtek. Kdyby kdokoliv potřeboval jakoukoliv duchovní službu, volejte otce Vincence Sváka z Drahan (731 405 555). Jen připomínám, že fara je střežená elektronickým zabezpečovacím systémem a je napojená na Policii ČR!!