Římskokatolická
Farnost Protivanov


Všední mše svaté

Všechny všední mše svaté v tomto týdnu (úterý 18.6.; středa 19.6. a pátek 21.6.) budou opět na faře v multifunkčním sále. Je to proto, že koberec v kostele po vyčištění není úplně suchý.

11. farní den a malování kostela-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili letošního farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k jeho zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!! Stejně tak bych chtěl upřímně a z celého svého srdce poděkovat všem, kteří pomáhali v akci „výmalba kostela“. Také v tomto případě není v mých silách poděkovat všem osobně, protože za výmalbou a prací kolem ní stojí dlouhá, velmi dlouhá řada lidí, kteří se na tom podíleli. Přijměte tedy i v tomto případě upřímné Pán Bůh zaplať a srdečné díky za vše!!!

23.6. - slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 23. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Bohoslužba v Malém Hradisku bude v sobotu večer v 18:00 hodin. Nedělní mše svatá v Protivanově bude jen jedna, a to v 9:00 hodin. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům.

Žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého

V neděli 23. června na slavnost Těla a Krve Páně bude v závěru eucharistického průvodu s NSO (u posledního oltáře) požehnána zrekonstruovaná socha svatého Jana Nepomuckého.

Poslední dětská mše svatá ve školním roce 2018/19

V pátek (28.6.), po poslední dětské mši svaté v tomto školním roce (bude mimořádně o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin) zvu všechny přítomné děti na faru. Společně se poradujeme, že nám končí školní povinnosti a zase zkukneme něco pěkného. A kdo přijde i letos s vysvědčením, které v poslední den školního roku obdrží, dostane dobrútku a bonusem mu ukážu svůj vysokoškolský diplom nebo nějaké vysvědčení!! Moje nejstarší vysvědčení už je pěkné fousaté, slaví totiž neuvěřitelných 41 let!!! Tomu nejmladšímu-z teologie bude už 14 let, tedy čísla v opačném gardu!! Na závěr dětské mše svaté se pomodlíme za prázdniny. :-):-):-)

11. farní den

V neděli 9.6. bude na farním dvoře a zahradě už 11. farní den. Program začne jako vždy, mší svatou ve 13:00 hodin (celebruje P. Pavel Barbořák, farář z Určic). I letos při této mši bude mimořádná sbírka spojená s výmalbou kostela. Program na zahradě: skákací hrady, tvarování balónků, soutěže, hry a tvořivé dílny v duchu misií a 30. výročí kanonizace Anežky České. Program na dvoře: vystoupení MŠ Protivanov a MŠ Malé Hradisko, taneční soubor Skaláček, hudební vystoupení žáků ZUŠ. A opět se bude kouzlit!!! K tanci a poslechu hraje TamDem Protivanov. V multifunkčním sále fary: výstava obrazů Zity Böhmové z Jevíčka a Evy Uherkové z Duban. Těšit se zcela pochopitelně můžete i na dobré občerstvení a nápoje, včetně farního piva „Vašik“ a bohatou tombolu. Tímto vás prosím: pokud chcete udělat někomu radost prostřednictvím štěstěny v tombole, máte příležitost. Zároveň velmi přispějete farnosti, protože následný zisk z farního dne poslouží na výmalbu kostela. Shromažďovat se bude do středy 5.6. na faře. Upřímný Pán Bůh zaplať!!!! Také vás všechny prosím, abyste na farní den mysleli v modlitbě. Kéž si na Pánu Bohu vyprosíme dobré počasí!!!

Velký úklid

Velký úklid po malování kostela bude ve čtvrtek (6.) a v pátek (7.). Kdo jste ochotni přiložit ruku k dílu, pošlete SMSku na toto číslo 723 246 237, abychom věděli, s kým můžeme počítat. Dnes, tj. v pondělí 3.6., po druhé natíráme olejovoskem parkety. Lavice se do kostela budou stěhovat s největší pravděpodobností v pátek odpolko. A v sobotu, na první svatbu, bude náš farní kostel „jak ze škatulky“. Těšme se na každou bohoslužbu v něm!!! Od úterý 11.6. ještě kostel uzavřeme, aby se mohly odborně vyčistit koberce. Bohoslužby budou dál na faře, tzn. úterní, středeční i páteční dětská.

Malování kostela

Od pondělí 20.5., moc prosím o modlitbu a trpělivost!!! Víc, jak po dvaceti letech začínáme malovat kostel. Sledujte ohlášky, kde budou mše svaté. Všechny všední bohoslužby (úterý 18:00 hodin/středa 7:30 hodin/pátek 18:00 hodin) budou slouženy na faře v multifunkčním sále, nedělní ranní (8:00 hodin) bude v Bukové, v kapli svatého Josefa, hrubá (11:00 hodin) pak opět na faře v sále. Dále nabízím možnost účasti na nedělní bohoslužbě v sobotu večer (18:00 hodin) v kapli Panny Marie Růžencové v Malém Hradisku.

Výlet pro děti

Ve čtvrtek 6.6. pořádá naše děkanství pro děti, které navštěvovaly výuku náboženství v tomto školním roce podobnou akci, jako před dvěma roky s názvem „Den se svatou Anežkou“, tenkrát „Jeden den se svatými“. Na jednotlivých stanovištích v centru Boskovic se děti budou moci blížeji seznámit s životem světice, která byla svatořečena před třiceti lety v listopadu 1989 a budou ji moci poznávat jako vzor a inspiraci pro svůj duchovní život. Co s sebou? Jídlo a pití na celý den. Pohodlné boty, sportovní oblečení a pláštěnku pro případ deště. Dále 20,- kč jako příspěvek na akci + kapesné. Jedná se o celodenní akci ve všední den, proto je potřebné omluvit děti ze školní výuky. Závaznou přihlášku s omluvenkou odevzdejte otci Zdeňkovi nejpozději do 20.5.2019!!! Program začíná slavením mše svaté v 9:00 hodin. Předpokládaný konec je asi v 15 hodin.

Květen-měsíc Panny Marie

V měsíci květnu budou bývat tradiční májové pobožnosti ve všední den, a to od úterý 14.5. Pak každé další úterý (21. a 28.) od 17:30 hodin.