Římskokatolická
Farnost Protivanov


Oslavy 150. výročí narození Mons. Prof. PhDr. Aloise Kolíska

V neděli 1.4.2018 uplynulo 150 roků od narození našeho rodáka, kněze, politika, historika, publicisty, pedagoga a hudebníka Mons. Prof. PhDr. Aloise Kolíska, popularizátora lidové kultury, propagátora česko-slovenské vzájemnosti, organizátora národních mariánských poutí do Lurd a Říma. Narodil se 1.4.1868 v Protivanově a zemřel 25.8.1931 v Brně. Oslavy byly zahájeny položením věnce na hrob Dr. Aloise Kolíska u poutní baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně v předvečer výročí jeho narození - na Bílou sobotu. V neděli (1.4.) na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, přesně v den výročí narození, byla na jeho úmysl sloužena hrubá mše svatá. V neděli 22.4.2018 vyvrcholí oslavy slavnostním odhalením pamětní desky, která bude umístěna na chodbě za vstupním portálem v kostele Narození Panny Marie v Protivanově. Součástí programu budou prezentace a přednášky o jeho rozmanité životní dráze a plánuje se také výstava kopií dokumentů z diecézního archivu Biskupství brněnského. Slavnostní odhalení pamětní desky bude probíhat za účasti představitelů církve, obcí farnosti a Olomouckého kraje. Odhalení desky provede světící biskup brněnský a titulární biskup litomyšlský Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. Program: 14:00 hodin svátostné požehnání --- 14:30 hodin slavnostní odhalení pamětní desky --- 15:00 hodin prezentace / přednášky o životní dráze Dr. Aloise Kolíska. V rámci prezentací bude zmíněno působení a význam Dr. Kolíska v církevní rovině i jeho politická a historická role. Přednášející Ing. Josef Julínek se bude věnovat přátelství a spolupráci Aloise Kolíska s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. PhDr. Edita Bugalová, PhD. - ředitelka Hudebního muzea ze Slovenského národního muzea má připravenou přednášku s poznámkami k jeho působení na Slovensku. PhDr. Petr Hlaváček, PhD. se bude věnovat hudbě v životě Aloise Kolíska a hudebnosti Kolísků. Pan Aleš Kučera bude prezentovat historii vlakových poutí, které Dr. Kolísek organizoval. Mezi jednotlivými prezentacemi budou také krátké hudební vstupy. Celý program bude probíhat ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastní zastupitelé městyse, představitelé církve a Olomouckého kraje. K důstojnosti oslav určitě přispěje i Vaše osobní účast. Po zakončení oslav bude před kostelem pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení ve formě kávy, vody, vína a koláčků, které připraví vzdálený příbuzný Dr. Aloise Kolíska - pan Pavel Kolísek (bývalý cukrář). Na tuto významnou a zajímavou akci jste všichni srdečně zváni.

Nové přírůstky na farní zahradě

Pokud kuknete od kostela přes farní zeď do zahrady, možná uvidíte, co tam je nového. Tento týden se ani Miluška nenechala zahanbit a narodily se jí také dvě jehňátka. Takže na zahradě už čile poskakují od Zeleného čtvrtku dvě jehňátka od Berry a od tohoto pátku dvě zmíněné od Milušky, celkově čtyři ovčí mrňousci. A když budete mít štěstí a klokánek nebude spát, uvidíte ve vaku Dalily malé klokaňátko. A kdyby náhodou jste nic neviděli, otevřete si farní web a v nové fotogalerii si je sami najděte.

8. května - farní pouť na Cvilín

Letos na farní pouť pojedeme do mariánské poutní svatyně na Cvilín u Krnova. Čas odjezdu bude pravděpodobně v 6:30 hodin. První místem, které navštívíme, bude oplatkárna v Bílé Vodě, kde nám osm let připravovaly farní oplatky. Potom se přesuneme na oběd do Restaurace v Bílém Potoce. Jídelníček je společně s objednávkovým archem v našem kostele na bočním oltáři u Panny Marie Lurdské. Ke svému jménu zapište i číslo jídla pro snadnější objednávku a výdej. Po obědě se přesuneme už na Cvilín, kde bude mše svatá. Bude-li čas, po mši svaté se společně pomodlíme křížovou cestu. Na autobus se bude vybírat 250,- kč, na oběd 150,- kč. Přihlašet se můžete do neděle 22. dubna.

Květná neděle

Události svatého týdne otevřeme slavením bohoslužeb na Květnou neděli. Na tyto bohoslužby si nezapomeňte vzít svoje kočičkové ratolesti. Rád vám je v úvodu mše svaté na liturgický průvod požehnám. Právě průvod s ratolestmi nám připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Mše svaté budou jako každou neděli, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin. Bude-li pěkné počasí, liturgii začneme před kostelem. Odpoledne ve 14:00 hodin bude pobožnost křížové cesty. Bezprostředně po ní vyjdeme průvodem do polí s prosbou o požehnání pro letošní úrodu. Pak bude na faře nejen otevřena kavárna, ale také je připraven bonus. A nechte se překvapit, co to bude. Těšit se stoprocentně můžete. Bude to stát za to!!!

Zelený čtvrtek

V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla při MISSE CHRISMATIS v 9:00 hodin otec biskup Vojtěch posvětí oleje katechumenů, nemocných a Křižmo. Při této mši svaté také přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. Večer pak v kostele v Protivanově bude slavena mše svatá na památku Večeře Páně (16:30). Po této mši svaté se připravte na společnou adoraci v „Getsemanské zahradě“.

Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18 a 60 let věku života jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den do sytosti. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. V 15:30 hodin začne křížová cesta po obci. Horní konec tradičně začne tuto postní pobožnost u kříže na Boskovické ulici, spodní konec u kříže na Bukovské ulici. V předposledním zastavení se setkáme na Náměstí. 14 zastavení se pomodlíme společně před kostelem. Pak ještě přidáme modlitbu u kříže před kostelem v rámci „svatopostního putování ke křížům naší farnosti“. V 16:30 hodin začnou Velkopáteční obřady.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9:00 hodin. "Hasičská stráž" a možnost adorace bude až do 18:00 hodin. Poté se kostel uzavře a připraví na obřady Velikonoční vigilie, která letos začne, tak jako každý sudý rok, tedy nad nedělním ránem, a to ve 4:00 hodin obřadem požehnání ohně. Na tuto vigilii si doneste své svíce, nejlépe křestní.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně nebude mše svatá v 8:00 hodin v Protivanově, ale v Malém Hradisku!!! „Hrubá“ v 11:00 hodin už bude. Na všech bohoslužbách Božího Hodu velikonočního budou požehnány velikonoční pokrmy.

Velikonoční pondělí

Na velikonoční pondělí pak mše svaté v naší farnosti budou jako každý rok: 8:00 hodin Protivanov a 11:00 hodin v Bukové.

2. neděle velikonoční-neděle Božího milosrdenství a rytmická mše

Osmou mši svatou hudebně doprovodí náš úžasný grand "chorchestr" Kamínků!!!