Římskokatolická
Farnost Protivanov


Adorační den

Letos náš adorační den (13.12.) vychází na pondělí. Nejsvětější svátost vystavím na faře v multifunkčním sále od 9:00 hodin. Adoraci ukončíme slavením mše svaté v 17:00 hodin. Srdečně vás zvu!!! Zaskočte aspoň na chvilku pozdravit Pána Ježíše. Bude vás jistě čekat!!!

Sobotní rorátní mše svaté

Protože opět prožíváme období mimořádně sešněrované různými protiepidemickými opatřeními, sobotní rorátní mše svaté budou, ale bez snídaní. Tak aspoň přinesme k obětnímu stolu v lucerničkách světlo. Mše svaté budou v 7:00 hodin na faře v multifunkčním sále.

Vánoční svatá zpověď

Předvánoční úklid ve svých duších může nastat letos mimořádně v pondělí 20.12. v době od 13:00 do 17:00 hodin. Letošní vánoční zpověď se znovu uskuteční v teple naší fary. Na výpomoc k nám opět přijede otec Radomír Šidleja z Krásenska.

Pozvánka k dárcovství a podpoře naší farnosti

Myslím, že už dávno se mezi lidmi brněnské diecéze „zabydlela" myšlenka podpory církve skrze fond PULS. Tím, že se někdo stane donátorem, tak mimořádným způsobem pomáhá. V roce 2019 skončila mimořádná „kostelní" sbírka na tento účel. Prostřednictvím PULSu se naše farnost podílí především na financování mezd všech kněží diecéze. Proto je donátorství, pro naši farnost stejně tak důležité, jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy, energie atd.). Děkuji všem, kteří se k donátorství v naší farnosti již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro farní aktivity. Od roku 2020 tedy čistě závisí na nás, jak budeme smýšlet a vnímat církev, potažmo svou farnost, do které jsme byli přičleněni svatým křtem. Chtějme tedy podporovat svou „domácí" farní rodinu. Chceme-li, aby naše farnost byla stále živá a pastoračně činorodá, je nezbytné se o to postarat. Jak to lze udělat? V první řadě její finanční podporou a to tím, že se člověk stane donátorem. Naše farnost se díky letošnímu roku rozrostla a má 37 donátorů. Donátorem se může stát kterýkoliv člověk, kterému není lhostejné budoucnost církve a na její činnost přispěje. V programu donátorství se nabízí vícero možností, např. 600,- kč ročně (tedy 1,60 denně); dále 1.200,- kč ročně (což je měsíčně 100,- korun nebo jinak necelých 3,30 denně). Přehlednou nabídku najdete na donator.cz. Kdo by chtěl cokoliv vysvětlit, poradit či přímo přihlášku vyplnit, jsem Vám všem rád k dispozici. Univerzalitou podpory je to, že můžu podpořit nejen svou farnost, ale i farnost jinou. Do přihlášky je ale potřebí vypsat zvolenou farnost, kterou chci podporovat. V naší farnosti takoví donátoři jsou!! I když i církev má své stinné stránky, jsem přesvědčen, že určitě stojí za to ji podporovat. Obzvláště tehdy, když si člověk uvědomí, kolik dobra lidem přináší, třeba ve sféře vzdělávací (církevní školy a školky) nebo charitní a hospicové službě (nemocnice, hospice, ...). Tímto velmi rád všem současným i budoucím donátorům vyjadřuji velký dík. A také nezapomeňme na podporu duchovní, tedy modlitební, která je v našem životě taky velmi potřebná a nesmírně důležitá.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Stále zapisuji vaše mešní úmysly na příští rok. Je to v podstatě po každé mši svaté, a zapisovat je budu až do zaplnění posledního místa.

Volné mešní úmysly v měsíci PROSINCI

V prosinci už je volná pouze jedna mše svatá. A to v pondělí 27. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil.

Čokoláda k jubileu kostela

Po zahájení prodeje jubilejních mincí vám všem nabízím další věc, naprostou novinku, kterou jsme ještě ve farnosti neměli. Tentokrát je to dobrútka k jídlu. Na pouti v Jednově se poprvé mezi námi objevila naše farní čokoláda!!!!! Samozřejmě i ta nese punc jubilea farního kostela v příštím roce.

Mince k jubileu kostela

Od neděle 25.7. vám všem nabízím ke koupi pamětní mince k jubileu (250 let) našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelové. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Kalendář k jubileu kostela

Bohužel vám všem musím sdělit, že farní kalendáře na jubilejní rok 2022 už nejsou. Poslední se prodal ve středu 3.11.

12. farní ples

Současná situace není úplně zdravá. Věříme, že se natolik zlepší, aby se mohli uskutečnit všechny tradiční akce v naší farnosti. Přípravy na ples se započaly. Tak uvidíme. Buďme vytrvalí ve svých modlitbách. O veškerém dění budu rád informovat všude, kde jste zvyklí informace hledat (nástěnky, web, Vánek, Zpravodaj Protivanova, ...)