Římskokatolická
Farnost Protivanov


Farní tábor v POTŠTÁTĚ (prvotní informace)

Farní tábor bude v Potštátě, děkanát Hranice na Moravě, a to od pondělí 12.7. do pondělí 19.7. Přihlášky jsou dispozici vzadu na stolečku obětních darů. Odevzdejte je nejpozději do farního dne 27.6. mně osobně nebo do poštovní schrány na faře. Informativní schůzka s rodiči bude v úterý 29.6. po mši svaté v kostele (18:45 hodin)

12. farní den

Po roční pauze se opět můžeme všichni těšit na konání farního dne, v pořadí už dvanáctého. Tentokrát to nebude v tom známém termínu - první neděli v červnu (letos je Boží Tělo), ale až v neděli 27.6. Program na farní zahradě i dvoře se stále ladí a tak prozrazovat nic nebudu, nechte se překvapit. Co se týče jídla, to překvapeni nebudeme. Peťa Nečas se svou ženou totiž opět připraví své již tradiční kulinářské pochutiny. Kdo by chtěl přispět do farní tomboly, tak vězte, že ji shromažďujeme na faře do středy 23.6. Pán Bůh zaplať, že se o ni zase postaráte.

Čtvrteční mše svatá

Tento čtvrtek 17.6. mše svatá v Bukové nebude.

Farní pouť-zrušení

Protože se na pouť v sobotu 8.5. přihlásilo pouze 28 farníků, byl jsem nucen ji pro datum 8.5. zrušit. Farní pouť se svým plánovaným programem byla po projednání v pastorační radě přesunuta na 28.9.2021, tak s tím prosím počítejte. Případně změny budou oznámeny a zveřejněny v ohláškách farnosti a na farním webu.

Oprava výklenkové kapličky Panny Marie

Letos v únoru byla podána žádost o dotaci na opravu výklenkové kapličky Panny Marie, to je ta drobná stavba na hřbitově nedaleko vchodu do sákristie. Pokud nám tato dotace vyjde a peníze získáme, i tato stavba „místního významu“ se letos opraví. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách a taky při mešních účelových sbírkách, které jsou každou poslední neděli v měsíci. Pán Bůh zaplať.

Volné mešní úmysly v měsíci SRPNU

V druhém prázdninovém měsíci je jedna jediná bohoslužba bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou, ozvěte se mně na mobil. Je to středa 25. (bohoslužba může být i ve večerním čase). Další možnosti: v měsíci srpnu se chystám na pěší pouť ke svatému Jakubovi do Santiaga. Ve 13 dnech dovolené plánuju zvládnout trasu Porto (Portugalsko) - Santiago de Compostela (Španělsko). Je to asi 260 km. Na této pěší pouti bych chtěl mít každý den mši svatou. Kdo by tedy chtěl, aby „jeho“ mše svatá byla obětována některý den na této mé pěší pouti, ozvěte se mně na můj mobil. Já vám následně řeknu datum a snad i přibližný čas, kdy mše svatá s vaším úmyslem bude.

Kavárna

O poslední květnové neděli (30.5.) se po opravdu velmi dlouhé době otevře naše farní kavárna. Už se moc těším na všechny lidi, kteří přijdou a taky na dobrútku.

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Božího Těla budeme slavit v naší farnosti jako každý rok, tj. v neděli. Letos to bude 6.6. Mše svatá bude zcela mimořádně v 9:00 hodin. Po mši svaté, bude-li příznivé počasí, společně vyjdeme k eucharistickému průvodu. Prosím maminky, aby připravily své děti do tohoto průvodu.

Volné mešní úmysly v měsíci ČERVENCI

I v prvním prázdninovém měsíci jsou některé bohoslužby bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. Jsou to: neděle 18. (mše svatá buď v 8:00 nebo v 11:00 hodin) a středa 28. (není problém tuto mši svatou přesunout na večer).

První svaté přijímání

Letos první svaté přijímání v naší farnosti nebude.