Římskokatolická
Farnost Protivanov


Konec papírových padesátikorun se svatou Anežkou

Dne 31.3.2017 končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv ČNB těchto padesátikorun je mezi lidmi roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun. Od 1.4. budou mít pak jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Kdo nechce, aby tyto prostředky propadly vniveč, nechť je věnuje farnosti. Děkujeme.

Příprava na svátost biřmování

V pátek 24.2. po dětské mši svaté tj. v 19:00 hodin bude na faře v multifunkčním sále další setkání biřmovanců.

Popeleční středa

Mše svatá na Popeleční středu (1.3.) s udělováním svátostiny popelce bude v naší farnosti v 18:00 hodin. Ve Vysočanech pak o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin. Popeleční středa je jedním ze dvou dnů přísného půstu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti.

Pobožnosti křížových cest

Tradiční postní pobožnosti křížových cest budou v naší farnosti bývat tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tedy: v neděli ve 14:00 hodin a v pátek před dětskou mší svatou (od 17:30 hodin). V Bukové, v kapli svatého Josefa, pak v neděli také od 14:00 hodin.

Farní tábor opět na faře ve Vysočanech

Nejvyšší čas naplánovat akce na léto. Tak se všechny děti těšte, protože letošní farní tábor pěkně „vytuníme“!!! Bude naprosto zlomový, protože bude bicyklový. Milí rodičové, pokud se chcete i letos bezbolestně zbavit svých milovaných ratolestí a aspoň na týden si od nich odpočnout, pošlete je na náš farní tábor a my se z nich pokusíme udělat sandokany. Je připravená i mokrá varianta. Letošní farní tábor se uskuteční od pondělí 24.7. do úterý 1.8. Pracovní název letošního prázdninování je: Cesta kolem Vysočan za 8 dní. Sledujte farní web a ohlášky, protože jen tam se dozvíte víc. Na všechny se těší otec Zdeněk a parta vedoucích!!!

Velká prosba o pomoc

Co děláte nebo jste dělali, když vám bylo 17 let? Chodíte do druháku na střední, máte kamarády a kamarádky, se kterými chcete trávit volný čas, jezdíte na tábory, bruslíte a lyžujete v zimě, plavete a jezdíte na kole v létě, sníte o budoucnosti, rozdáváte úsměvy a radost, učíte se, vybíráte budoucí povolání nebo vysokou, na kterou byste se rádi dostali, je vám zkrátka sedmnáct a patří vám svět. Nebo máte zhoubnou nemoc a potřebujete dárce kostní dřeně? Všechny vás zdravíme a obracíme se na vás s velikou prosbou. Sedmnáctiletý Jirka Král z Blanska onemocněl zhoubným druhem lymfomu a naléhavě potřebuje transplantaci kostní dřeně. V rodině ani v českém registru dárců zatím nikdo vhodný není. A proto moc prosíme ty z vás, kterým je 18 - 35 let a nebrání vám v tom zdravotní stav, jestli byste byli tak hodní a nechali se zapsat do registru dárců. Stačí jen zajít na nejbližší transfuzní stanici a nechat si tam vzít krev. Vlastní darování dřeně se provádí v celkové narkóze pomocí tenkých odběrových jehel. A vy, kteří tento krok udělat nemůžete, prosíme, oslovte lidi ve svém okolí. Pro ty, kteří se rozhodnou takto pomoci, to znamená obětovat něco ze svého času a 2 ml krve, ale pro Jirku se s každým dalším dárcem zvyšuje naděje. Prosíme, pomozte Jirku zachránit!!! Předem všem moc děkujeme. Jirkova rodina.

Školení řidičů

Školení řidičů se uskuteční v úterý 21.2. v 18:00 hodin v multifunkčním sále fary (tedy po večerní mši svaté, která je v 17:00 hodin). Školení povede zkušený řidič autoškoly pan Veselý z Protivanova. Kdo se ho zúčastní, může dostat potvrzení o jeho absolvování. A potom každý z účastníků se může těšit na drobný dárek od farnosti.

Svátost nemocných

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti se uskuteční v neděli 12.2. na ranní i hrubé mši svaté. V Malém Hradisku 11.2. Kdo chcete přijmout tuto svátost, přijměte i Boží odpuštění ve svátosti smíření a pochopitelně i Eucharistii.

Návštěva nemocných

Tento týden, konkrétně v úterý 7.2. dopoledne v Protivanově a ve čtvrtek 9.2. odpoledne v Bukové navštívím naše nemocné.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Ve čtvrtek budeme slavit Uvedení Páně do chrámu, po staru Hromnic. Mimořádně tedy bude mše svatá v Protivanově v 17:00 hodin. Ve Vysočanech pak o hodinu později, tedy v 18:00 hodin. Na mši svatou si můžete přinést svoje svíce, třeba i křestní.