Římskokatolická
Farnost Protivanov


Oprava kříže u kostela

Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela. Dotaci jsme získali a proto může začít oprava tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku bude na všech bohoslužbách sbírka právě na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle: 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Adopce farní daždice

S radostí vám oznamuji, že do konce září letošního roku máte možnost, zřejmě už úplně poslední, zadoptovat některou z dlaždic v multifunkčním sále naší fary.

Kalendáře

V sákristii jsou stolní kalendáře na příští rok. Z Proglasu stojí 64,- kč, ostatní 69,- kč. Přijďte si pro ně prosím co nejdříve, ať nám tam nezabírají místo. Také jsou tam kalendáře z Lesné. Jejich koupí podpoříte stavbu kostela.

Cyklistický výlet 28.9.

I letos se uskuteční, a to nejen pro děti. Sraz na Náměstí v 9:00 hodin. Sebou svačinku a pití. Cílem bude …. (nechte se překvapit).

Říjnové mariánské pobožnosti

Nejen květen, ale i říjen můžeme prožívat s Pannou Marii. Každé úterý tak od 17:30 hodin budou tradiční mariánské pobožnosti.

Kavárna

S velkou pravděpodobností se nám otevře farní kavárna v neděli (6.10.) po ranní mši svaté. Debatovat můžeme nad sčítáním věřících, které se uskuteční právě první neděli v říjnu.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

I letos první říjnové úterý (1.10.) začnu zapisovat vaše mešní úmysly na příští rok. Pak samozřejmě i každé další úterý, až do zaplnění poslední možnosti.

Pěší pouť do Okluk

První sobotou v říjnu završíme pěší farní poutě putováním do Okluk. Sraz ve 14:00 hodin u kaple v Malém Hradisku. Na začátku Okluk se setkáme a spojíme s nekonečným proudem poutníků z Prostějova, Stínavy, Ptení a přilehlých galaxií. Mše svatá u kapličky na konci Okluk bude v 15:00 hodin. Poutní mši svatou bude sloužit otec Pavel Barbořák SDS z Určic. Po poutní mši svaté se bude prodávat „Protivanovské Vašik“-naše farní pivo.

Císařské hody

Třetí neděli v říjnu (20.10.) budou Císařské hody, při kterých poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Bude pouze jedna mše svatá, a to v 9:00 hodin. Odpoledne ve 14:00 hodin Te Deum a svátostné požehnání. Po něm tradiční burčákový košt. Své výpěstky pro tradiční dožínkovou výzdobu doneste nejpozději v pátek po dětské mši svaté (18:00 hodin).

Pěší pouť na Vranov

Tak, jako každý rok, i letos týden po naší pouti, v sobotu (14.9.) se uskuteční další pěší pouť, a to na Vranov. Vycházíme po ranní mši svaté (6:30 hodin). U garáží opět a rád požehnám všem pěším poutníkům. Každý pěší poutník dostane něco na památku!!! Autobus pro „nepěší“ bude vyjíždět v 15:00 hodin z Náměstí. Mše svatá na Vranově také v tradičních 18:00 hodin. Po příjezdu do Protivanova zase a rádi půjdeme tentokrát ve světelném průvodu do kostela, kde poděkujeme za celý den a vyprosíme si Boží požehnání pro další dny.