Římskokatolická
Farnost Protivanov


Nemocní

Ačkoliv jsem v neděli na pěší pouti ve Sloupě v ohláškách zapomněl zmínit návštěvy nemocných, budu chodit. Protože staroušci to mají v kalendáři a o mé červencové návštěvě vědí. Tak ať víte i vy všichni. Zítra, tj. v úterý 27.7. navštívím staroušky v Protivanově, hned ve čtvrtek v Bukové a v sobotu 31.7. přede mší svatou v Malém Hradisku.

Pamětní medaile k výročí kostela

Od neděle 25.7. vám všem nabízím ke koupi pamětní mince k jubileu (250 let) našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelové. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Pěší pouť do Jednova

Na první neděli v srpnu (1.8.) se uskuteční druhá pěší pouť naší farnosti, tentokrát k Panně Marii do Jednova. Ranní mše svatá bude tradičně v 7:00 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka na dolní konec. Odtud už bez ní půjdeme sami pěšky. V Jednově se pak setkáme se všemi ostatními bratry a sestrami z farnosti a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i + mariánské poutníky z naší farnosti. Já a otec Ondřej se na vás všechny budeme těšit. A jistě i poutní celebrant. I letos jím bude otec Vojtěch Šíma, dlouholetý rektor kněžského semináře v Olomouce.

Prázdniny a dovolené

Tak už máme zase volno, letní prázdniny, tentokrát oficiální a plánované. Dětem přeji odpočinek od školních povinností, dospělým skvělou dovolenou a všem příjemné léto!!! A hlavně nedovezme si z dovolených něco, co by nás omezovalo v novém školním roce. Chraňme si své zdraví a buďme ohleduplní k ostatním.

Volné mešní úmysly v měsíci SRPNU

V druhém prázdninovém měsíci je jedna jediná bohoslužba bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou, ozvěte se mně na mobil. Je to středa 25. (bohoslužba může být i ve večerním čase). Další možnosti: v měsíci srpnu se chystám na pěší pouť ke svatému Jakubovi do Santiaga. Ve 13 dnech dovolené plánuju zvládnout trasu Porto (Portugalsko) - Santiago de Compostela (Španělsko). Je to asi 260 km. Na této pěší pouti bych chtěl mít každý den mši svatou. Kdo by tedy chtěl, aby „jeho“ mše svatá byla obětována některý den na této mé pěší pouti, ozvěte se mně na můj mobil. Já vám následně řeknu datum a snad i přibližný čas, kdy mše svatá s vaším úmyslem bude.

Farní pouť-zrušení

Protože se na pouť v sobotu 8.5. přihlásilo pouze 28 farníků, byl jsem nucen ji pro datum 8.5. zrušit. Farní pouť se svým plánovaným programem byla po projednání v pastorační radě přesunuta na 28.9.2021, tak s tím prosím počítejte. Případně změny budou oznámeny a zveřejněny v ohláškách farnosti a na farním webu.

Oprava výklenkové kapličky Panny Marie

Letos v únoru byla podána žádost o dotaci na opravu výklenkové kapličky Panny Marie, to je ta drobná stavba na hřbitově nedaleko vchodu do sákristie. Pokud nám tato dotace vyjde a peníze získáme, i tato stavba „místního významu“ se letos opraví. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách a taky při mešních účelových sbírkách, které jsou každou poslední neděli v měsíci. Pán Bůh zaplať.

Volné mešní úmysly v měsíci ČERVENCI

I v prvním prázdninovém měsíci jsou některé bohoslužby bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. Jsou to: neděle 18. (mše svatá buď v 8:00 nebo v 11:00 hodin) a středa 28. (není problém tuto mši svatou přesunout na večer).

Pěší pouť do Sloupa

V neděli 25.7. se uskuteční pěší pouť do Sloupa. Ranní mše svatá bude tradičně v 6:30 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka k horní autobusové zastávce. Odtud už bez ní půjdeme sami pěšky. Ve Sloupě se pak setkáme se všemi ostatními z farnosti a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i + mariánské poutníky z naší farnosti.

Mše svatá na Repechách

V neděli 25.7. v 17:00 hodin se uskuteční na Repechách u Honzíkova kříže mše svatá. Jako každý rok bude obětována za všechny, kteří při záchraně druhých nabídli Pánu svůj život. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.