Římskokatolická
Farnost Protivanov


Tříkrálová sbírka

Tříkrálové sbírky v naší farnosti se letos uskuteční takto: pátek odpoledne v Bukové a v sobotu odpoledne v Protivanově.

Příprava na svátost biřmování

V pátek 13.1. po dětské mši svaté tj. v 19:00 hodin bude na faře v multifunkčním sále zahájena příprava na svátost biřmování. Kdo v době zahájení bude mít minimálně 15 let, může se připravovat. Doporučuji ovšem věk starší.

Slavnost Zjevení Páně

V pátek na slavnost Zjevení Páně bude v naší farnosti mše svatá (dětská) v 18:00 hodin. Při ní se bude žehnat voda, křída a kadidlo. Kdo si chce nechat požehnat vodu, nezapomeňte si ji přinést. Mše svatá bude v kostele.

Mimořádná mše svatá

V pondělí 9.1. bude v 18:00 hodin mimořádně na faře v multifunkčním sále mše svatá.

8. farní ples

Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po druhé neděli adventní, tj. 5.12. Předprodej začne fungovat úderem sedmé hodiny samozřejmě ranní. Mobil, na kterém si můžete vstupenky zamluvit je: 725 253 021. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 18.1.2017. Pán Bůh zaplať za ceny. Už 8. farní ples se uskuteční v sobotu 21.1.2017 od 20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na vše, na co jste na farním plese zvyklí, plus zvláštní půlnoční překvapení. Výdělek z farního plesu půjde na pastorační aktivity v naší farnosti popřípadě na úpravu prostranství farního dvora, opravu fasády garáže a zídky mezi kostelem a farou.

Školení řidičů

Po kurzu milosrdného Samaritána se připravuje další „odborné“ posezení. Tentokrát bude určeno řidičům. Termín zatím nebyl stanoven. Školení povede zkušený řidič autoškoly pan Veselý z Protivanova. Každý z účastníků se může těšit na drobný dárek.

Vánoce 2016

V sobotu 17.12. od 13:00 hodin bude vánoční svatá zpověď v Protivanově. Ve Vysočanech pak bude velká vánoční zpověď v pondělí 21.12. od 14:00 hodin. Bohoslužby o vánocích budou v tradičních časech: na Štědrý den bude dětská mše svatá v 16:00 hodin, „půlnoční“ pak ve 23:00 hodin (Vysočany u Blanska 21:30 hodin). Na Boží Hod budou mše svaté: 7:00 hodin Malé Hradisko; 8:15 a 11:00 hodin Protivanov (9:30 hodin Vysočany). Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka pak: 8:00 hodin Protivanov, 9:30 hodin Vysočany a Buková 11:00 hodin. Letos svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa musí být ve všední den, protože nezbývá žádná vánoční neděle. Tedy tento svátek budeme slavit v pátek 30.12. Mše svatá (dětská) bude v 18:00 hodin. Na této mši svaté obnoví přítomné manželské páry své manželské sliby. V poslední den kalendářního roku, na svatého Silvestra bude děkovná bohoslužba v 17:00 hodin v Protivanově, ve Vysočanech pak v 18:00 hodin. A na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako na Boží Hod, tedy: 7:00 hodin Malé Hradisko, 8:15 a 11:00 hodin Protivanov a samozřejmě 9:30 hodin ve Vysočanech.

Betlémské světlo

Již v neděli 11.12. skauti dovezou do Brna Betlémské světlo a předají ho při mši v brněnské katedrále otci biskupovi Vojtěchovi. V sobotu 17.12. pak bude toto světlo rozváženo vlaky po České republice. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Odvážně vytvářet mír“. Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9-10). V naší farnosti bude umístěno na tradičních místech, tedy v Prodejně COOP a v předsíni kostela. POZOR ZMĚNA: našim nemocným bude přineseno ve čtvrtek 22.12. kolem poledne.

Vánoční svatá zpověď

Velký předvánoční duchovní úklid v lidských duších ve formě svátosti smíření začne v Protivanově v sobotu 17.12. od 13:00 hodin v kostele. Ve Vysočanech pak v pondělí 19.12. od 14:00 hodin.

Ježíškova vánoční tvořivá dílna

V sobotu 17.12. od 14:00 hodin bude na faře v multifunkčním sále Ježíškova vánoční tvořivá dílna. Vyrobte si něco krásného na Vánoce a zároveň jednou cestou si vykonejte v kostele vánoční svatou zpověď.