Římskokatolická
Farnost Protivanov


9. farní ples-předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na už 9. farní ples bude zahájen v pondělí po druhé neděli adventní, tj. 11.12 na telefonu 725 253 021 (knihovna v Protivanově), popřípadě přímo tam si je můžete zajistit. Zároveň vás tímto prosíme o zajištění tombolových výher. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do středy 10.1.2018. Již 9. farní ples se uskuteční druhou lednovou sobotu, tj. 13.1.2018 od 20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na tradiční program, na který jste si již za tu řadu plesů zvykli. Předtančení bude letos exkluzivní (SED), stejně tak i půlnoční překvapení.

Adventní snídaně s dětmi

Každou sobotu v době adventní srdečně zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00 hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet před obětní stůl ve svých lucerničkách světlo. Těšme se, že aspoň jedenkrát za rok můžeme společně posnídat!!! Rorátní mše svaté v Bukové budou každý čtvrtek v 6:00 hodin.

Betlémské světlo

Již v neděli 17.12.2017 v 9:00 hodin při mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či hořící svící mohou zájemci odnést domů. V naší farnosti bude umístěno na tradičních místech, tedy v Prodejně COOP a v předsíni kostela. Našim nemocným bude přineseno takto: Buková čtvrtek (21.12.) po rorátní mši svaté; Protivanov pátek (22.12.) v dopoledních hodinách.

Vánoční svatá zpověď

Velký předvánoční duchovní úklid v lidských duších ve formě svátosti smíření začne v naší farnosti v sobotu 23.12. od 13:00 hodin do 16:30 hodin.

Vánoce 2017

Letos, zcela výjimečně se nám spojí 4. neděle adventní se Štědrým dnem. Tak se stalo i před jedenácti lety, když jsem kaplanoval v Mikulově. Nic to nemění na tom, že nedělní dopoledne budou bohoslužby jako každou neděli (8:00 // 11:00 hodin). Odpoledne nám otevře vánoční dobu. Dětská mše svatá bude jako každý rok v 16:00 hodin, „půlnoční“ pak ve 23:00 hodin. Na Boží Hod budou mše svaté: 7:00 hodin Malé Hradisko; 8:00 a 11:00 hodin Protivanov. Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka pak: 8:00 hodin Protivanov a Buková 11:00 hodin. Další neděle bude svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, zároveň také poslední den v roce 2017. Mše svaté ke cti svaté Rodiny budou jako v neděli: 8:00 a 11:00 hodin Protivanov. Na obou těchto bohoslužbách obnoví přítomné manželské páry své manželské sliby. Večer pak bude děkovná bohoslužba za všechna přijatá dobrodiní v končícím roce 2017 v Protivanově mimořádně v 18:00 hodin. A na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako na Boží Hod, tedy: 7:00 hodin Malé Hradisko, 8:00 a 11:00 hodin Protivanov.

13.12.---adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

Letošní adorační den bude ve středu. Adorační den zahájíme mši svatou v 7:30 hodin na faře v multifunkčním sále. Poté bude v sále vystavena Nejsvětější svátost. Ani tentokrát se do žádného adoračního archu nepište. Nejsvětější svátost, jak píšu výše, vystavím na faře v sále. Kdokoliv kdykoliv přes den může přijít a adorovat. Celý adorační den ukončíme v 17:00 hodin.

Adventní koncert

Už tuto neděli (10.12.) v 16:00 hodin se uskuteční v našem kostele Narození Panny Marie v Protivanově adventní koncert s názvem „Ladíme adventně“. Zazní skladby: N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Lesceuxa, F. CH. Mohrheima, J. Stanleye a recitace žalmu 28. a 63. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na výmalbu kostela v příštím roce.

Pamětní mince

Letos to už bude rok, co byla naše fara slavnostně požehnána. K této příležitosti byly vyraženy slavnostní pamětní mince. Krom stříbra (1.000,- kč) jsou ještě ve dvou provedeních mosaz patina (100,- kč) a ALPAKA (také 100,- kč). Po doprodání se už nepočítá s další ražbou, proto určitě využijte jedné z posledních příležitostí si tuto minci pořídit.

Setkání biřmovanců

Další setkání biřmovanců, už poslední v roce 2017, bude v pátek 8.12. samozřejmě v multifunkčním sále v 19:00 hodin.

Adventní duchovní obnova

V sobotu (2.12.) před první neděli adventní (3.12.) bude v naší farnosti adventní duchovní obnova. Povede ji otec salesián Josef Glogar z Prostějova. Začínat bude v sobotu odpoledne v 16:00 hodin v multifunkčním sále. Zakončena bude společnou adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v 19:00 hodin.