Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pěší pouť do Santiága-zástup

Od pondělí 18.10. až do soboty 30.10. budu úplně mimo farnost i republiku. V této souvislosti Vás všechny prosím o modlitbu. Pán Bůh zaplať!!! Já rád taktéž budu pamatovat a ponesu Vás všechny v srdci. Kdyby kdokoliv potřeboval nějakou duchovní službu a pomoc (např. někoho zaopatřit), s důvěrou se obraťte na P.Josefa Pejře, faráře v Horním Štěpánově. Jeho číslo je: 731 402 141. Jen připomínám, že fara bude v této době nepřetržitě střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, napojeným na Policii ČR.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Už zapisuji vaše mešní úmysly na příští rok. Je to v podstatě po každé mši svaté, a zapisovat je budu až do zaplnění posledního místa.

Volné mešní úmysly v měsíci PROSINCI

V prosinci jsou tyto dny mše svaté bez úmyslu: pátek 10. a 17.; středa 15. a 29.; pondělí 20. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. Pokud se jedná o středeční mše svaté, není vůbec žádný problém tyto bohoslužby posunout na večerní čas.

Čokoláda k jubileu kostela

Po zahájení prodeje jubilejních mincí vám všem nabízím další věc, naprostou novinku, kterou jsme ještě ve farnosti neměli. Tentokrát je to dobrútka k jídlu. Na pouti v Jednově se poprvé mezi námi objevila naše farní čokoláda!!!!! Samozřejmě i ta nese punc jubilea farního kostela v příštím roce.

Mince k jubileu kostela

Od neděle 25.7. vám všem nabízím ke koupi pamětní mince k jubileu (250 let) našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelové. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Změna času

V sobotu 30.10. se bude měnit čas ze Středoevropského-letního na Středoevropský. Tak nezapomeňte!!! Posunujeme o hodinu zpět, takže budeme moci o hodinu déle pěkně hajinkat a odpočívat. :-):-):-)

Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

Pokud se vrátím od svatého Jakuba v plánovaném termínu, dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 31.10. Od 13:30 hodin bude pobožnost za zemřelé v Malém Hradisku, od 14:00 hodin pak v Protivanově.

Plnomocné odpustky

Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Jaké jsou podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období? 1. a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ti, kdo z nějakých důvodů nemohou splnit tři pevně stanovené a obvyklé podmínky, získávají odpustky částečné. Apoštolská penitenciárie dne 11.1.2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8.8.2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Návštěva nemocných

V prvním listopadovém týdnu budu navštěvovat naše nemocné. V úterý (2.11.) dopoledne v Protivanově, ve čtvrtek (4.11.) odpoledne v Bukové. V Malém Hradisku v sobotu (6.11.) těsně před večerní bohoslužbou.

Cyklistický výlet

Cyklistický výlet se uskuteční. Kdy a kam to bude? Tak to zatím ani já nevím. Naplánuju a všem dám na vědomí v ohláškách, na farní web i na nástěnky.