Římskokatolická
Farnost Protivanov


Podání svatého přijímání

Eucharistie je vrchol duchovního života věřících. A je jasné, že v této mimořádné době schází. Proto nabízím zcela mimořádně tuto neděli (25.10.) od 8:00 do 9:00 hodin v kostele podávání svatého přijímání.

Rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí: Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Výzva otce biskupa Vojtěcha

S ohledem na současnou situaci uděluji pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě.

Kalendáře

Protože se na několik z vás nedostal kalendář, zajistím a budou pro vás v sákristii.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Mešní úmysly na příští rok se začnou zapisovat jak jen to bude možné. Jak budu vědět datum "od kdy", zde na farním webu vše zveřejním.

12. farní den a cyklovýlet-zrušení

S konečnou platností všem sděluji, že vzhledem k současné mimořádné situaci ve společnosti se letošní farní den neuskuteční. Ze stejných důvodů musím zrušit i cyklovýlet pro děti.

Rozvrh hodin a výuka náboženství

Tradičně už od druhého školního týdne začneme s výukou náboženství. Rozvrh hodin už visí na nástěnce v kostele i na Náměstí. Je téměř totožný, jako loňský školní rok. První třída bude mít výuku ve středu pátou hodinu; druháci v pátek pátou hodinu. Třeťáci úplně stejně, jako v předchozím školním roce, a to ve středu šestou hodinu. Stejně tak, jako minulý školní rok bude mít 4. a 5. třída výuku (pátek 6 hodinu) a poslední skupina, 6. - 9. třída taktéž, jako ve školním roce 2019/2020 v pátek sedmou vyučovací hodinu.

Dětské mše svaté

Dětské bohoslužby budou bývat tradičně v pátek, v letním období v 18:00 hodin, v zimním o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin. Samozřejmě můžete počítat i s možností svátostí smíření, a to nejen v pátek, ale půl hodiny před každou mší svatou.

Misijní neděle

Letos se v naší farnosti opět mimořádně uskuteční druhou neděli v říjnu Misijní neděle (11.10.). Při mši svaté bude animovaný obětní průvod, při kterém vzpomeneme na misie na jednotlivých kontinentech světa. Místo promluvy bude přečten dopis národního ředitele papežského díla v České republice. Pamatujte prosím nejen v modlitbě, ale také při sbírce, která se na všech bohoslužbách uskuteční.

Císařské hody

Kvůli omezenému počtu lidí na bohoslužbách mše svatá spojená s děkováním za letošní úrodu se nemůže uskutečnit. Poděkujte tedy Pánu Bohu doma v úzkém rodinném společenství za všechna dobrodiní, která od Něj dostáváme.