Římskokatolická
Farnost Protivanov


Alianční týden modliteb za jednotu

V pondělí 18.1. (památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů) nám začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách a obětech.

Volné mešní úmysly v měsíci LEDNU

Protože v mešním kalendáři pro rok 2021 zůstalo v jednotlivých měsících různě nezaplněného místa, budu takto na farním webu nabízet „volné“ bohoslužby. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. V lednu nabízím už jen poslední neděli 31.

Volné mešní úmysly v měsíci ÚNORU

I v druhém kalendářním měsíci roku 2021 je volné místo pro úmysl mše svaté. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. V únoru jsou tyto termíny: středa 3.; pátek 12.; úterý 23. a neděle 28.

12. farní ples

Už tuto sobotu 23.1. se měl uskutečnit náš farní ples. Současná koronavirová situace se BOHUDÍKY zlepšuje, i tak samozřejmě nelze akci tohoto druhu konat. Ale nikdo se nemusí bát, že by o farní ples přišel. Já to nějak vymyslím a s pastorační radou to pak společně naplánujeme. Tak se můžete těšit a v duchu připravovat.

Obnovení účelových sbírek

Protože se stále něco opravuje, v roce 2020 kříž vedle kostela, a bude dál opravovat (hlavní kříž na hřbitově v roce 2021 a další skutečnosti), je naprosto nutné a nezbytné po několika letech obnovit účelové sbírky, které kdysi, v době oprav naší fary byli. Ty budou jako tenkrát, tedy vždy poslední neděli v měsíci. Velký dík a Pán Bůh zaplať vám všem.

Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů

Ve středu 6.1. je slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba bude mimořádně v 17:00 hodin a v kostele. Při ní požehnám vodu, křídu a kadidlo. Je také tradicí, že se žehnají zlaté předměty, tak si je nezapomeňte vzít. Také si na mši svatou vezměte k požehnání vodu.

Poslední den v roce 2020 a Nový rok

V posledním dni kalendářního roku, na svatého Silvestra poděkujeme při večerní bohoslužbě, která bude v 17:00 hodin v kostele Pánu Bohu za všechna dobrodiní a milosti, které jsme letos přijali. Na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie, která je zároveň zasvěceným svátkem budou tři bohoslužby, tedy v 8 hodin; 9:30 hodin a 11 hodin. Zapište se prosím opět do připravených archů vpředu na stolečku, aby se bohoslužby z 10% zaplnily.

Návštěva nemocných

První návštěva nemocných v novém kalendářním roce se uskuteční takto: Protivanov 5.1. dopoledne; Buková 7.1. odpoledne.

Adventní koncert trochu jinak a z okna fary

Kdo chce vidět roztančenou naši faru ze 4. neděle adventní, kukněte se do fotogalerie na úžasné fotky!!!!

Adventní koncert trochu jinak a z okna fary-poděkování

Úžasné, neskutečné, fantastické, kouzelné, ojedinělé, ohromné, ...!!! A daly by se klidně psát další superlativy! Asi každý, kdo to v neděli viděl a slyšel měl nezapomenutelný zážitek. Poprvé jsem viděl „tančit“ naší faru!!! Díky všem, kteří se na tomto díle podíleli a stáli „za mnou“!!! Velké díky bratrům Zdendovi a Liborovi!!!