Římskokatolická
Farnost Protivanov


Nemocní

Březnová návštěva nemocných se uskuteční v prvním týdnu třetího měsíce: Protivanov 2.3. dopoledne; Buková 4.3. odpoledne a Malé Hradisko 6.3. před večerní bohoslužbou.

Postní cestička k Bohu-hra pro děti

Od Popeleční středy (včetně) můžou děti v naší farnosti (i mimo naši farnost) prožít 40ti denní postní dobu formou hry. Stačí vám k tomu pastelky a dobrá vůle. Hrací karta s vysvětlivkami je na farním webu (v sekci „Farní akce“), v papírové podobě na faře a v kostele. Pro zájemce z řad prvňáčků a druháčků vezmu pár hracích karet s legendou do hodin náboženství. K dětem se můžeme připojit i my, dospěláci. Klidně svými úkoly: modlitba, sebezápor, dobrý skutek neboli almužna, rozjímání Písma svatého, četba duchovní literatury, …, a navíc úsměv či povzbuzení druhého v každém dni!! Těším se na usměvavé tváře nejen v naší farnosti!!

Křížové cesty

Pobožnosti křížových cest budou tradičně během postní doby v pátek přede mší svatou (od 16:30 hodin) a v neděli ve 14:00 hodin.

Oprava výklenkové kapličky Panny Marie

Letos v únoru byla podána žádost o dotaci na opravu výklenkové kapličky Panny Marie, to je ta drobná stavba na hřbitově nedaleko vchodu do sákristie. Pokud nám tato dotace vyjde a peníze získáme, i tato stavba „místního významu“ se letos opraví. Pamatujte prosím na tento úmysl ve svých modlitbách a taky při mešních účelových sbírkách, které jsou každou poslední neděli v měsíci. Pán Bůh zaplať.

Restaurování hřbitovního kříže

V roce 2020 jsme uspěli s dotační žádostí na opravu hřbitovního kříže. Aby se vše stihlo včas, nyní (únor 2021) nastal čas k jeho opravě. Protože tento kříž je pod úrovní okolního terénu, je nezbytně nutné jej zcela rozebrat. Po zrestaurování se samozřejmě vrátí na své místo. Jak se ukončí veškeré práce, bude znovu posvěcen. Těšme se!!

Volné mešní úmysly v měsíci BŘEZNU

V březnu už zůstala jediná bohoslužba bez úmyslu. Je to poslední středa: 31. Není problém tuto mši svatou posunout na večerní čas.

Volné mešní úmysly v měsíci DUBNU

I v dubnu je několik bohoslužeb bez úmyslu. Kdo by tedy chtěl obětovat mši svatou za svou rodinu, přátele, známé či na příležitostný úmysl (narozeniny), ozvěte se mně na mobil. Jsou to tyto dny: 3. (velikonoční vigilie-bude večer); neděle 4. (Boží hod velikonoční); pondělí 5. (mše svatá v 8:00 hodin); všechny středy tj. 7.; 14.; 21. a 28.; úterý 20. a 27. Pokud se jedná o středeční mše svaté, není vůbec žádný problém tyto bohoslužby posunout na večerní čas.

Obnovení účelových sbírek

Protože se stále něco opravuje, v roce 2020 kříž vedle kostela, a bude dál opravovat (hlavní kříž na hřbitově v roce 2021 a další skutečnosti), je naprosto nutné a nezbytné po několika letech obnovit účelové sbírky, které kdysi, v době oprav naší fary byli. Ty budou jako tenkrát, tedy vždy poslední neděli v měsíci. Velký dík a Pán Bůh zaplať vám všem.

Udílení svátosti nemocných-odložení

Kvůli současné epidemiologické situaci náš otec biskup Vojtěch doporučuje společné udílení svátosti nemocných v kostele odložit na později. Tedy, jak nastane vhodná doba a zdravotní stav ve společnosti se zlepší, hromadné udílení svátosti nemocných v kostele oznámím na webu i v ohláškách. Kdo by chtěl svátost nemocných přijmout, rád přijdu a svátost mu udělím soukromě.

Volné úmysly v roce 2021

V roce 2021 zůstalo poměrně hodně mešních úmyslů volných. Kdo byste tedy chtěl obětovat mši svatou za své blízké, přátele a ty, které máte rádi, dejte mně vědět.