Římskokatolická
Farnost Protivanov


Volby do rady farnosti

V letošním roce vypršelo tříleté jmenování pastorační i ekonomické rady farnosti. Proto se tímto obracím na vás, svoje farníky. Popřemýšlejte, a kdo si myslíte, že tuto službu bude dobře zastávat, navrhněte jej. Tyto svoje tipy lidí pak vhoďte do konce června do „zlaté“ krabičky na stolku obětních darů. Nová rada bude jmenována k 1. srpnu.

9. farní den-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili našeho farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!!

Slavnost Těla a Krve Páně - „Boží Tělo“

V neděli 18. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní mše svatá bude v Protivanově v 9:00 hodin. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

Informace k výletu, který se uskuteční ve středu 14. června 2017

Na začátku přijměte prosím mou omluvu, že poskytuji informace k výletu až tak pozdě. Celkově se na výlet „Jeden den se svatými“ v Boskovicích přihlásilo 26 dětí z farnosti Protivanov, 11 dětí z farnosti Vysočany u Blanska. Doprovázet ho budou celkově 4 dospělé osoby. Za celý výlet odpovídá P. Zdeněk Fučík, farář v Protivanově. Z Protivanova budeme vyjíždět linkovým autobusem v 8:15 hodin z Náměstí, v Boskovicích 8:49 hodin. Po mši svaté se rozběhne vlastní soutěž, která by měla skončit kolem 15:00 hodiny. Pokud stihneme autobus, který odjíždí z Boskovic v 15:10 hodin, pak bychom mohli být v Protivanově v 16 hodin. V případě, že je nutné, aby se Vaše dítě vrátilo z výletu domů dříve (z důvodu plánovaného koncertu ZUŠ) než linkovým autobusovým spojem, nahlaste tuto skutečnost P. Zdeňku Fučíkovi – tel: 723 246 237. Co s sebou: jídlo a pití na celý den. Drobné kapesné. Pro případ nepřízně počasí bundičku či pláštěnku. Pohodlné boty a sportovní oblečení.

9. farní den

V neděli 11. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den, už devátý!! Motto farního dne je: „Ve společném čase je naše radost“. Modleme se, aby se nám vydařilo nejen počasí, ale všechno, co s farním dnem vždy souvisí. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 hodin. Letos se nepodařilo sehnat žádného novokněze, takže mši svatou bude sloužit o.Zdeněk. Po mši svaté odstartuje maraton vystoupení. Kulturní odpoledne otevře Skaláček. Po něm přijde na řadu Mateřská škola z Protivanova a Malého Hradiska. Po našich nejmenších vystoupí LŠU. Jistě velkou zajímavostí bude skupina historického šermu Victorius. V multifunkčním sále fary budou vystaveny obrazy Jany Hejlové z Vranové. To je ta paní, která namalovala primiční obrázky a primiční ornát otci Zdeňkovi. Právě v něm bude sloužena mše svatá. Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti na zahradě. Když budete na zahradě, tak jednou cestou můžete pozdravit malé ovendy a na druhé straně zahrady klokany. Ve výtvarkách si budete moci něco vyrobit. Na dvoře budou připraveny hry pro dospělé. Skákací hrady jsou jistě samozřejmostí. Stejně tak neodmyslitelně k farnímu dnu patří hudební skupina TamDem, bohatá tombola, jídlo i pití. Letos opět, po nějakém čase bude otec Zdeněk míchat nápoje a Lojzík ovocné koktejly!!! Na památku si můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha příchutích.

Noc kostelů

V pátek 9.6. se na mnoha místech nejen republiky, ale také v různých státech Evropy uskuteční Noc kostelů. I u nás, v Protivanově se zapojíme do této velké a krásné akce. Celý večer zahájíme dětskou mší svatou v 18:00 hodin s animovaným obětním průvodem. Úvodní slovo rozběhne bohatý večer. Po přednášce o Svaté zemi si poslechneme hudební recitál Veroniky Vičarové. Zkusit poznat nějakou významnou či nenápadnou postavu z Písma svatého budete moci v soutěži „Postava Starého zákona v dnešním světle“. Mezi programem si můžete prohlédnout staré Kancionály a modlitební knihy. Zavzpomínat, kde jste byli popřípadě nebyli minulý rok bude moci u panelů fotografií. Tři paprsky pro duši s třemi příběhy k zamyšlení a rozjímání o Bohu odstartuje poslední blok programu. Po ní už bude "jen" modlitba světla se zapálenými svícemi a prosbami k Bohu. Celý večer uzavře adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a svátostným požehnáním. Během celého večera se budete moci v předsíni občerstvit teplým nápojem a výbornou bochetkou od pastorační rady. Všichni jste srdečně zváni.

Pozor, po 6. neděli velikonoční změny v bohoslužbách

Jelikož je tento čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně, bude v Bukové mše svatá už v úterý (23.5.) v 18:00 hodin. Ve čtvrtek naopak bude mše svatá v 18:00 hodin v Protivanově. Kdo by chtěl tento den (25.5.) jet na pouť na Turzovku, buďte v 5:45 hodin na Náměstí v Protivanově.

Setkání biřmovanců

Tento pátek (26.5.) další setkání biřmovanců. Samozřejmě bude po dětské mši svaté v sále fary v 19:00 hodin.

6. neděle velikonoční

POZOR, v neděli 21.5. bude v naší farnosti změna v časech bohoslužeb. První mše svatá bude tak, jak bývá, tedy v 8:00 hodin. Druhá bude už v 9:00 hodin, protože vysočanští budou mít zásvětnou pouť ve Sloupě v 10:30 hodin. Chcete-li je podpořit, přijeďte za námi k Panně Marii Bolestné do Sloupa.

První svaté přijímání

První svaté přijímání v naší farnosti bude první neděli v květnu (7.5.). Mše svatá bude v 9:00 hodin. Za příhodného počasí se sejdeme před farou, odkud společným průvodem půjdeme do kostela. Letos poprvé přijmou Eucharistii: Vojtěch Havelka, Jiří Hruda, Nela Kőhlerová, Veronika Kopecká, Filip Kopecký, Ondřej Pavlů, David Šmerda a Marek Veselý. První svatá zpověď kvůli Ministrantskému dni v olomouckém semináři bude mimořádně už v pátek 5.5. od 15:00 hodin. Po večerní dětské mši svaté malé posezení na faře v sále.