Římskokatolická
Farnost Protivanov


11. farní ples-poděkování

Touto cestou chci poděkovat pastorační radě za organizaci plesu. Můj srdečný dík patří také všem ostatním, kteří pomáhali ať už byli v jakékoli službě. Velký dík a Pán Bůh zaplať těm, kteří pamatovali ve svých modlitbách a každodenních obětech. Velice a upřímně rád děkuji vám, kteří jste na ples přišli a mou farnost podpořili. Už teď se těším na 23. leden 2021. To budu mít nejen svátek, ale také bude náš 12. farní ples!!!!

Adorace

V úterý (21.1.) místo modlitby svatého růžence bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Srdečně vás všechny zvu. Poděkujme Pánu za krásu 11. farního plesu a také prosme za jednotu. Za jednotu církve i za jednotu mezi námi.

Pastorační rada

V úterý po mši svaté bude na faře setkání pastorační rady.

11. farní ples

Druhou desítku farních plesů odstartujeme v sobotu 11.1.2020 už jedenáctým farním plesem. Tak, jako v předchozích letech, i tento se bude konat v KD Malé Hradisko od 20:00 hodin. Plakátek je zavěšen na farním webu v sekci „Farní akce“ Tam se dozvíte, na co všechno se můžete těšit. Tímto vás všechny srdečně zvu a zároveň i prosím o tombolu. Svým darem můžete nejen udělat radost výherci, ale také velmi podporujete svou farnost. Shromažďovat se bude na faře do středy 8.1. Pokud budete chtít, rád vám vystavím doklad o daru, který vám poslouží k daňovému přiznání. Vstupenky se začnou prodávat v pondělí po 2. neděli adventní na knihovně (telefon 725 253 021). Moc se na vás těším!!!

Tříkrálová sbírka

Tříkrálové sbírky v naší farnosti budou takto: Malé Hradisko 5.1., stejně tak v Protivanově v neděli 5.1. V Bukové až o víkendu 10.-12.1.2020.

Návštěva nemocných

Hned po Novém roce navštívím naše nemocné. Čtvrtek (2.1.) odpoledne v Bukové, v pátek (3.1.) dopoledne v Protivanově a v sobotu (4.1.) v Malém Hradisku.

Oprava kříže u kostela

Naše farnost na začátku letošního roku požádala o dotaci na restaurování kříže u kostela. Dotaci jsme získali a proto může začít oprava tohoto kříže. Získaný dotační program ale vyžaduje naši spoluúčast. Proto každou poslední neděli v měsíci až do konce letošního roku bude na všech bohoslužbách sbírka právě na opravu tohoto kříže. Jsou to tyto neděle: 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12. Upřímný Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu a modlitby!!

Vánoční divadlo

Na Boží hod vánoční (25.12.) bude v provedení našich dětí divadelní představení „Cesta do Betléma“ a začíná ve 14:30 hodin. Udělejte dětem velkou radost a přijďte se na ně podívat. Jistě to bude stát za to. Srdečně zvu i já!

Vánoční svatá zpověď

Předvánoční úklid ve svých duších může nastat v sobotu 21.12. v době od 13:00 do 16:30 hodin. I letos vánoční svatá zpověď bude probíhat na faře. Opět na výpomoc přijede otec Vincenc z Drahan.

Sobotní rorátní mše svaté

Tak, jako každý rok, stejně i letos budeme mít v sobotu rorátní bohoslužby (7:00 hodin) „pro děti“. Při nich budeme společně přinášet k oltáři v lucerničkách světlo. Po mši svaté pak půjdeme na společnou snídani na faru. Už se moc těším, že opět využijeme jedinečnou příležitost v celém roce ke světelnému průvodu a společně snídani.