Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pohřeb babičky Milady Markové

V úterý 28.3. ve 14:00 hodin bude pohřeb babičky Milady Markové. Po zádušní mši svaté bude uložena k odpočinku na našem hřbitově. Večerní mše svatá nebude!!!

Návštěva nemocných

Tento týden navštívím naše nemocné: v úterý (28.3.) dopoledne v Protivanově / ve čtvrtek (30.3.) odpoledne v Bukové.

Křížová cesta mládeže v Olešnici

V sobotu (1.4.) se uskuteční v Olešnici křížová cesta mládeže. Byl bych moc rád, kdyby tuto akci naše mládež svou přítomností podpořila. Plakátek je na vývěskách.

Změna času

V noci ze soboty 25.3. na neděli 26.3.2017 začíná středoevropský letní čas. Nezapomeňte tedy v noci vstát a přesně ve dvě hodiny posunout ručičky hodinek o 60 minut víc, tedy na třetí hodinu. Pak s klidným svědomím můžete zalehnout a dospat s naprostou jistotou, že se ráno v aktuálním čase probudíte a přijdete na nedělní bohoslužby určitě včas. :-):-):-)

Setkání biřmovanců

Tento pátek (10.3.) biřmovanci nebudou!!! Další setkání bude až v pátek 24.3. v 19 hodin na faře v multifunkčním sále.

Pobožnosti křížových cest

Tradiční postní pobožnosti křížových cest budou v naší farnosti bývat tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tedy: v neděli ve 14:00 hodin a v pátek před dětskou mší svatou (od 17:30 hodin). V Bukové, v kapli svatého Josefa, pak v neděli také od 14:00 hodin.

Farní tábor opět na faře ve Vysočanech

Nejvyšší čas naplánovat akce na léto. Tak se všechny děti těšte, protože letošní farní tábor pěkně „vytuníme“!!! Bude naprosto zlomový, protože bude bicyklový. Milí rodičové, pokud se chcete i letos bezbolestně zbavit svých milovaných ratolestí a aspoň na týden si od nich odpočnout, pošlete je na náš farní tábor a my se z nich pokusíme udělat sandokany. Je připravená i mokrá varianta. Letošní farní tábor se uskuteční od pondělí 24.7. do úterý 1.8. Pracovní název letošního prázdninování je: Cesta kolem Vysočan za 8 dní. Sledujte farní web a ohlášky, protože jen tam se dozvíte víc. Na všechny se těší otec Zdeněk a parta vedoucích!!!

Velká prosba o pomoc

Co děláte nebo jste dělali, když vám bylo 17 let? Chodíte do druháku na střední, máte kamarády a kamarádky, se kterými chcete trávit volný čas, jezdíte na tábory, bruslíte a lyžujete v zimě, plavete a jezdíte na kole v létě, sníte o budoucnosti, rozdáváte úsměvy a radost, učíte se, vybíráte budoucí povolání nebo vysokou, na kterou byste se rádi dostali, je vám zkrátka sedmnáct a patří vám svět. Nebo máte zhoubnou nemoc a potřebujete dárce kostní dřeně? Všechny vás zdravíme a obracíme se na vás s velikou prosbou. Sedmnáctiletý Jirka Král z Blanska onemocněl zhoubným druhem lymfomu a naléhavě potřebuje transplantaci kostní dřeně. V rodině ani v českém registru dárců zatím nikdo vhodný není. A proto moc prosíme ty z vás, kterým je 18 - 35 let a nebrání vám v tom zdravotní stav, jestli byste byli tak hodní a nechali se zapsat do registru dárců. Stačí jen zajít na nejbližší transfuzní stanici a nechat si tam vzít krev. Vlastní darování dřeně se provádí v celkové narkóze pomocí tenkých odběrových jehel. A vy, kteří tento krok udělat nemůžete, prosíme, oslovte lidi ve svém okolí. Pro ty, kteří se rozhodnou takto pomoci, to znamená obětovat něco ze svého času a 2 ml krve, ale pro Jirku se s každým dalším dárcem zvyšuje naděje. Prosíme, pomozte Jirku zachránit!!! Předem všem moc děkujeme. Jirkova rodina.

Konec papírových padesátikorun se svatou Anežkou

Dne 31.3.2017 končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv ČNB těchto padesátikorun je mezi lidmi roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun. Od 1.4. budou mít pak jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Kdo nechce, aby tyto prostředky propadly vniveč, nechť je věnuje farnosti. Děkujeme.

Popeleční středa

Mše svatá na Popeleční středu (1.3.) s udělováním svátostiny popelce bude v naší farnosti v 18:00 hodin. Ve Vysočanech pak o hodinu dříve, tedy v 17:00 hodin. Popeleční středa je jedním ze dvou dnů přísného půstu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti.