Římskokatolická
Farnost Protivanov


Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Ve čtvrtek o slavnosti Panny Marie bude mše svatá v 17:00 hodin ve farním kostele v Protivanově.

Sobotní rorátní mše svaté

I letos v adventu jsou naplánovány sobotní rorátní bohoslužby (7:00 hodin) „pro děti“. Při nich budeme společně přinášet k oltáři v lucerničkách světlo. Už se moc těším, že opět využijeme jedinečnou příležitost v celém roce ke světelnému průvodu a společné snídani na faře.

12. farní ples-malá nabídka na velkou radost

Malou nabídkou k velké radosti může být skutečnost, že v sobotu 14.1.2023 se konečně uskuteční už tuctový, tedy dvanáctý farní ples. Předtančení bude opět mimořádné a exkluzivní - akrobatická show Cyr Wheel. Půlnoční překvapení zůstává dál tajemstvím, takže se těšte. Těšit se můžete i na harmonikáře, dobré jídlo, pití a míchané nápoje. Předem děkuji pastorační radě, že ples zase společně připravíme, a také vám všem, kteří nás opět po dvouleté odmlce poctíte svojí návštěvou. Samozřejmě velký dík našim sponzorům a dárcům, kteří farní plesy vždy podporovali a zase nějakou pěknou cenou podpoří. Tombola se bude shromažďovat na faře, a to do středy 11.1.2023. Předprodej vstupenek se otevře v pondělí 5.12. ráno na ICT – knihovně. Cena vstupenky navzdory inflaci zůstává stejná.

Výtvarná dílna pro děti

V sobotu 10. prosince vytvoříme pro naše staroušky ve farnosti nějaký dáreček, který jim předám zároveň s Betlémským světlem 23.12. Srdečně jsou zváni na faru všichni, především děti. Začínáme ve 13:30 hodin samozřejmě na faře v multifunkčním sále.

Adorační den

Letos náš adorační den (13.12.) vychází na úterý. Nejsvětější svátost vystavím na faře v multifunkčním sále od 9:00 hodin. Adoraci ukončíme slavením mše svaté v 17:00 hodin. Srdečně vás zvu!!! Přijďte Pánu Ježíši poděkovat za vše, co jsme mohli prožít v mimořádném roce letošního jubilea. Nebylo toho málo. A pochopitelně chceme Ježíšovi v Eucharistii svěřit i své pořeby, třeba naléhavé prosby za naši farnost, za prohloubení víry, naděje a lásky. Taky třeba za mládež!!!

Zapisování mešních intencí na příští rok

Stále se zapisují mešní úmysly na rok 2023.

Mince k jubileu kostela

V jubilejním roce vám všem farnost nabízí ke koupi pamětní mince k jubileu našeho farního kostela Narození Panny Marie. Jsou měděné a ocelostříbrné. Pro sběratele a numismatiky jsou pak ještě vyraženy ze stříbra. Jejich cena je: měď a ocelostříbro 120,- kč, stříbrná pak za 1.500,- kč. Klidně tedy můžete rozšířit svou sbírku pamětních mincí z roku 2016, kdy byla ukončena generální oprava fary. Tenkrát se razilo do patinované mosazi a lesklé ALPAKY.

Volné mešní úmysly v kostele Narození Panny Marie Protivanov

Letos už je volná pouze jedna mše svatá: "rorátní" 21.12.

Vánoční svatá zpověď

Předvánoční úklid v našich duších může nastat letos mimořádně ve středu 21.12. v době od 13:30 do 17:00 hodin. Letošní vánoční zpověď se znovu uskuteční v teple naší fary. Na výpomoc mně opět přijede otec Radomír Šidleja z Krásenska.

Betlémské světlo

Věřím, že i letos, bude do naší vlasti dovezeno z místa narození Pána Ježíše Betlémské světlo. Pokud tomu tak bude, rád je dovezu i do naší farnosti. Bude svítit na obvyklých místech, v předsíni kostela a v prodejně COOP. I všem našim nemocným je těsně před svátky donesu.