Římskokatolická
Farnost Protivanov


Dovolená

Od pondělí 19.8. mám dovolenou. V případě zaopatření volejte P. Vincence Sváka. Jeho mobil je: 731 405 555. Kdyby bylo potřeba zařídit pohřeb, volejte na mobil můj. Mějte se moc hezky. Přeji vám klidný a pokojný zbyteček prázdnin. Jen připomínám, že fara je nepřetržitě střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, napojeným na Policii ČR.

Kavárna

V neděli (1.9.) po ranní mši svaté bude otevřena kavárna.

Kalendáře

V sákristii jsou stolní kalendáře na příští rok. Z Proglasu stojí 64,- kč, ostatní 69,- kč. Přijďte si pro ně prosím co nejdříve, ať nám tam nezabírají místo. Také jsou tam kalendáře z Lesné. Jejich koupí podpoříte stavbu kostela.

Adopce farní daždice

S radostí vám oznamuji, že do konce září letošního roku máte možnost, zřejmě už úplně poslední, zadoptovat některou z dlaždic v multifunkčním sále naší fary.

16. diecézní pouť rodin

V sobotu 31.8. se v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou uskuteční další tradiční pouť rodin. Program bude zahájen duchovním slovem v 9:20 hodin. Pontifikální mše svatá v bazilice bude v 10:00 hodin. Od 12 hodin program na hlavním pódiu. Těšit se také můžete na přednášky o svaté Anežce České a pouti do Santiaga de Compostela. Zakončení pouti bude v 15:30 hodin závěrečnou modlitbou a požehnáním na cestu.

Pouť v Protivanově

Letos bude pouť v Protivanově přesně v den patrocinia Narození Panny Marie, tedy v neděli 8. září. Bohoslužby budou jako každý rok. Po všech bohoslužbách si budete moci pořídit naše farní pivo "Protivanovské Vašik". A tím tak slavnostně ozdobit poutní stoly ve svých domovech.

Žehnání sochy svatého Jana Nepomuckého

V neděli 23. června na slavnost Těla a Krve Páně bude v závěru eucharistického průvodu s NSO (u posledního oltáře) požehnána zrekonstruovaná socha svatého Jana Nepomuckého.

Středeční bohoslužba

Ve středu 14.8. nebude v Protivanově mše svatá.

11. farní den a malování kostela-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili letošního farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k jeho zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!! Stejně tak bych chtěl upřímně a z celého svého srdce poděkovat všem, kteří pomáhali v akci „výmalba kostela“. Také v tomto případě není v mých silách poděkovat všem osobně, protože za výmalbou a prací kolem ní stojí dlouhá, velmi dlouhá řada lidí, kteří se na tom podíleli. Přijměte tedy i v tomto případě upřímné Pán Bůh zaplať a srdečné díky za vše!!!

Prázdniny a dovolené

Začaly prázdniny: dětem přeji odpočinek od školních povinností, dospělým skvělou dovolenou a všem příjemné léto. A nezapomeňte na Boha, hajdaláci!!! Má nás všechny rád a já vás taky!!!