Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pozor, po 6. neděli velikonoční změny v bohoslužbách

Jelikož je tento čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně, bude v Bukové mše svatá už v úterý (23.5.) v 18:00 hodin. Ve čtvrtek naopak bude mše svatá v 18:00 hodin v Protivanově. Kdo by chtěl tento den (25.5.) jet na pouť na Turzovku, buďte v 5:45 hodin na Náměstí v Protivanově.

Setkání biřmovanců

Tento pátek (26.5.) další setkání biřmovanců. Samozřejmě bude po dětské mši svaté v sále fary v 19:00 hodin.

6. neděle velikonoční

POZOR, v neděli 21.5. bude v naší farnosti změna v časech bohoslužeb. První mše svatá bude tak, jak bývá, tedy v 8:00 hodin. Druhá bude už v 9:00 hodin, protože vysočanští budou mít zásvětnou pouť ve Sloupě v 10:30 hodin. Chcete-li je podpořit, přijeďte za námi k Panně Marii Bolestné do Sloupa.

První svaté přijímání

První svaté přijímání v naší farnosti bude první neděli v květnu (7.5.). Mše svatá bude v 9:00 hodin. Za příhodného počasí se sejdeme před farou, odkud společným průvodem půjdeme do kostela. Letos poprvé přijmou Eucharistii: Vojtěch Havelka, Jiří Hruda, Nela Kőhlerová, Veronika Kopecká, Filip Kopecký, Ondřej Pavlů, David Šmerda a Marek Veselý. První svatá zpověď kvůli Ministrantskému dni v olomouckém semináři bude mimořádně už v pátek 5.5. od 15:00 hodin. Po večerní dětské mši svaté malé posezení na faře v sále.

Farní pouť do Hlubokých Mašůvek

Protože se na farní pouť v pondělí 8.5. přihlásilo pouze 6 lidí, byla pouť v tomto termínu odvolána.

Setkání biřmovanců

Pozor!!! Setkání biřmovanců, které bylo původně naplánováno na tento pátek (5.5.) nebude!!! Setkáme se o týden později, tedy (12.5.) bezprostředně po dětské mši svaté v multifunkčním sále na faře (19 hodin).

Ministrantský den

V sobotu 6.5. pojedeme s ministranty do olomouckého semináře na Ministrantský den. Odjíždět budeme „ministrantským autobusem“ v 7:00 hodin z Náměstí. Sportovně se oblečte, protože bohoslovci pro nás připravili různé soutěže a hry. Oběd je zajištěn v seminární jídelně. Návrat někdy v odpoledních, popřípadě večerních hodinách.

Farní pouť-program

Odjezd na pouť je naplánován na 6 hodinu z Protivanova. V 9 hodin pak bude mše svatá v Hlubokých Mašůvkách. Po mši svaté se pomodlíme křížovou cestu, projdeme si Mariánskou cestu poutních míst a kdo bude chtít, tak i Bolestnou cestu Panny Marie od Bedřišky Znojemské. Oběd bude ve Znojmě cca ve 12 hodin. Po něm (cca ve 14 hodin) navštívíme Loucký klášter (kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie, románská krypta pod kostelem). Možnost zakoupení vína v prodejně Znovínu Znojmo. Odjezd v 17 hodin (nebo dle možností by mohlo být dříve). Návrat cca v 19-20 hodin.

Farní pouť

Letos na farní pouť pojedeme v pondělí 8.5. a to do Hlubokých Mašůvek. Podrobné informace k organizaci pouti budou zveřejněny v ohláškách a na farním webu.

Pouť po Svaté zemi-poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří mě na pouť do Svaté země pozvali, a také všem, kteří mě a koneckonců i ostatní poutníky po Svaté zemi podpořili svou modlitbou. I vy jste byli v našich modlitbách a v každodenních mešních obětech. Pouť po svatých místech byla úžasná. Ze srdce ji přeji všem. Navštívili jsme toho spoustu, třeba hned první den pro nás to nejvzácnější, Boží hrob a Golgotu. Mši svatou jsme slavili v Jeskyni apoštolů. A když jsme byli poblíž zahrady getsemanské, nedalo nám to, abychom se nepomodlili v Basilice Utrpení či Chrámu Všech národů (nebo i jinak kostel Smrtelné úzkosti Páně). Přes údolí Cedron Lví branou jsme se opět vrátili do dočasného domova, hotelu Palatin. Ve středu (19.4.) jsme procházku přes Jeruzalém prodloužili až ke Zdi nářků. Poté jsme šli cestou ke kostelu Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu). Odtud stále nahoru až k Večeřadlu a chrámu Zesnutí Panny Marie (Dormitio). Mši svatou jsme slavili ráno v Božím Hrobě, přesně v křižácké kapli. Večerní vyhlídka z hory Olivové na Jeruzalém byla úchvatná!! Čtvrteční den prožil každý podle libosti. Já jsem s přáteli opět šel ke Zdi nářků, a přes Chrámový pahorek do chrámu bičování a přes několik zastavení křížové cesty k bratrům františkánům na Dormitio, kde byla mše svatá. V pátek jsme společně navštívili Betlém a odpoledne se spustili o stovky metrů níže, až k metě -422 metrů, tedy k Mrtvému moři, kde teploměr v 17:30 hodin ukazoval neuvěřitelných 46 stupňů. V sobotu jsme navštívili Nazaret. Zde byla mše svatá v docela malé kapli, oproti chrámu Zvěstování Páně. Na tomto místě, tak těsně spojeném se Svatou rodinou obnovili přítomní manželé své sliby. V Káně Galilejské jsme si připomněli první zázrak Pána Ježíše, když proměnil vodu v to nejlepší víno. Bůh není žádný troškař, když dává, dává plnou náručí. A tak Pán Ježíš proměnil vodu v to nejlepší víno. Na oběd jsme jeli do Tiberias. A odtud: hurá k Jordánu a obnově křestních slibů. Oáza ticha a klidu modlitby nabídla pochopitelně Hora Blahoslavenství. Nedělní den měl být v Betánii. Ale skoro nebyl, protože jsme ji nemohli najít. Arabské značení je pro nás Evropany jednak těžko čitelné a v tomto případě dokonce nenalezitelné. Ale vytrvalost, ke které nás Pán vybízí, přinesla plody. Mše svatá nedaleko Lazarova hrobu byla nezapomenutelná. Taky musíme poznamenat, že z nardu v kropence nám všem ještě večer voněla pravá ruka. Jinou vůní nabízel velbloud dole na tržišti. Pondělí, poslední den naší pouti zůstal k dokoupení dárečků pro blízké a milované. A odpoledne nás už čekalo letadlo směr Vídeň. Kdyby měl každý z naší skupiny poutníků vystihnout jedním slovem celou pouť, jednoznačně by tím slovem bylo BOHUDÍKY!!