Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pobožnosti křížových cest

Tradiční postní pobožnosti křížových cest budou v naší farnosti bývat tak, jak jsme zvyklí z minulých let, tedy: v neděli ve 14:00 hodin a v pátek před dětskou mší svatou (od 16:30 hodin). V Bukové, v kapli svatého Josefa, pak v neděli také od 14:00 hodin.

Pohřeb v pátek

V pátek ve 14:30 hodin bude mít v kostele zádušní mši svatou s posledním rozloučením před kremací pan Ladislav Stara z Protivanova.

Setkání lektorů

V pátek 22.3. v 18:00 hodin na faře setkání lektorů.

Čtvrteční mše svatá

Ve čtvrtek 21.3. nebude mše svatá v Bukové, jako každý čtvrtek, ale mimořádně v Protivanově na faře v multifunkčním sále.

Návštěva nemocných

V úterý 19.3. v dopoledních hodinách navštívím nemocné v Protivanově, ve čtvrtek (21.3.) odpoledne pak v Bukové a v sobotu (23.3.) přede mší svatou v Malém Hradisku.

Pohřeb v úterý

V úterý 19.3. v 15:00 hodin bude mít v Protivanově pohřeb pan Bohuslav Sekanina z Bukové.

Poděkování

Dnes, tj. v úterý 12.3. mně v nemocnici v Boskovicích sejmuli sádru. Chtěl bych tak tímto upřímně a moc poděkovat Bohu a všem, kteří mně pomohli toto období překlenout. Nebylo to jednoduché, a přesto, díky vám, nebyla pastorace ve farnosti nijak zúžena: mše svaté, výuka náboženství, křty a pohřby, žádost o dotace, ani nic jiného nebylo nijak omezeno, krom mého pohybu o berlích. Tak ještě jednou díky za dovoz na mše i do náboženství a koneckonců i k lékaři. Upřímný Pán Bůh zaplať.

Setkání rad

Toto úterý 12.3. bude na faře po mši svaté setkání obou rad, tedy ekonomické i pastorační.

Středa po první neděli postní

Ve středu 13.3. už to bude 6 let, co byl konklávem zvolen za papeže František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio. Papež František je 266. nástupcem svatého apoštola Petra. Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova. Pamatujme všichni v modlitbách na svatého Otce!!!

Výměna mše svaté v Bukové za Protivanov a naopak

Ve čtvrtek 7.3. bude mše svatá v multifunkčním sále na faře. Po ní bude mít otec Petr Šimara, farář v Kostelci na Hané malé postní zamyšlení. Srdečně vás všechny zvu. Mše svatá v Bukové bude v úterý v 17:00 hodin.