Římskokatolická
Farnost Protivanov


Týden od neděle 12.7.

Celý týden od neděle 12.7. budu s dětmi na farním táboře. Proto nebude v Protivanově ani jedna mše svatá. Pokud by ste chtěli slavit Eucharistii, přijeďte do kostela do Vysočan. Ohláškový program na farním webu je aktuální.

Mše svatá na Repechách

V neděli 12.7. v 16:00 hodin bude na Repechách u Honzíkova kříže mše svatá za všechny zemřelé, kteří položili svůj život při záchraně druhých. Srdečně vás všechny zvu!!!

Pěší pouť do Sloupa

V neděli 19.7. se uskuteční votivní pouť ke svaté Anně ve Sloupě. Ranní mše svatá bude tradičně v 6:30 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka k horní zastávce. Odtud už bez ní půjdeme sami pěšky. Ve Sloupě se pak setkáme se všemi ostatními bratry a sestrami z farnosti a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i + poutníky z naší farnosti.

12. farní den

Letošní farní den kvůli všeobecně známé nemoci se rozhodně nebude konat jako každý rok první červnovou neděli!!! Pokud jej uskutečníme, tak nejdříve v září. Napište mně na mejl (farar@farnostprotivanov.cz), jestli o něj vůbec stojíte. Těším se na vaše postřehy.

Farní pouť do Neratova

Tento pátek 8.5. se měla uskutečnit naše letošní farní pouť do Neratova a k hrobu Aničky Bohuslavy Tomanové. Kvůli obecně známé situaci musí být tato pouť přesunuta na pondělí 28.9. (je to také státní svátek-svatý Václav, stejně jako 8.5.). V případě, že by se někomu tento termín nehodil, odhlaste se přeškrtnutím svého jména do 30.6. a zkuste za sebe sehnat náhradu.

Oslava narozenin

Jelikož naši farnost a také úplně celý svět ochromil COVID-19, rozhodl jsem se, že oslavu mého půl století na tomto světě rozjedeme v náhradním termínu, a tím je 30. srpen samozřejmě letošního roku. Vše ostatní, co bylo v plánu 24.5. trvá, stejně tak moje srdečné pozvání.

Táborová kuchyně

Kdo by chtěl obohatit naši táborovou kuchyni nějakou dobrútkou, nebo v podstatě čímkoliv, ozvěte se mně SMSkou nebo přímo zavolejte. Rád vás uslyším. Pán Bůh zaplať.

Farní tábor-VYSOČANY U BLANSKA 2020

Termín tábora je od soboty 11.7. do soboty 18.7.; cena tábora je pro jedno dítě 2.000,- kč///sourozenci 1.800,- kč za jednoho; schůzka s rodiči bude ve čtvrtek 18.6. v 19:00 hodin na faře v Protivanově; přihláška na farní tábor/potvrzení o bezinfekčnosti a čestné prohlášení bude ke stažení na farním webu v sekci „Farní akce“. Přihlášku s potvrzením od lékaře odevzdejte na schůzce rodičů s táborníky 18.6. nebo nejpozději do 26.6. na faře do poštovní schránky. Sraz táborníků v sobotu 11.7. v 9:00 hodin u sokolovny. Přesun do Vysočan na kolech. Bicykl bude využit pouze na přepravu tam a zpět a jeden výlet. V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat: otec Zdeněk 723 246 237; Peťa Krejčí 608 898 105. Všichni se už na vás těšíme!

Mše svatá v pondělí 6.7.

V pondělí 6.7. bude mimořádně mše svatá v Protivanově v 8:00 hodin.

První svaté přijímání

Letos bude první svaté přijímání v naší farnosti v úplně mimořádném termínu, a to poslední neděli v červnu, tedy 28.6. Bude-li příznivé počasí, setkáme se před farou a odtud půjdeme průvodem do kostela. Mše svatá začne v 9:15 hodin. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 27.6. ve 14:00 hodin. Sobotní setkání zahájíme nácvikem na slavnostní nedělní liturgii (přijďte prosím všichni včas, ať nemusíme jeden na druhého čekat!!!).