Římskokatolická
Farnost Protivanov


Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

V sobotu 15.8. na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude mimořádně mše svatá ráno v 7:30 hodin ve farním kostele v Protivanově. Večerní mše svatá s nedělní platností v Malém Hradisku nebude.

Historický narozeninový vlak

V pátek 28.8. rád uspořádám pro děti a jejich doprovod výlet „narozeninovým historickým vlakem“. Veškeré informace jsou na plakátcích ve vývěskách a na farním webu, v sekci „Farní akce“. Snad úplně nejdůležitější je přihlásit se do 23.8. SMSkou na můj mobil (723 246 237) nebo na farní mejl: farar@farnostprotivanov.cz, moc se na vás všechny těším.

Pěší pouť do Repech

Letos nám zcela mimořádně, jak se říká jednou za uherský rok, pouť na Repechách pěkně koresponduje s patrociniem. Takže 22.8. v den památky Panny Marie Královny se uskuteční další pěší pouť. Srdečně vás na ni zvu. Mše svatá bude v 15:00 hodin u kapličky v Repechách. Z Protivanova od kostela vycházíme ve 14 hodin.

12. farní den

Letošní farní den kvůli všeobecně známé nemoci se rozhodně nebude konat jako každý rok první červnovou neděli!!! Pokud jej uskutečníme, tak nejdříve v září. Napište mně na mejl (farar@farnostprotivanov.cz), jestli o něj vůbec stojíte. Těším se na vaše postřehy.

Farní pouť do Neratova

Tento pátek 8.5. se měla uskutečnit naše letošní farní pouť do Neratova a k hrobu Aničky Bohuslavy Tomanové. Kvůli obecně známé situaci musí být tato pouť přesunuta na pondělí 28.9. (je to také státní svátek-svatý Václav, stejně jako 8.5.). V případě, že by se někomu tento termín nehodil, odhlaste se přeškrtnutím svého jména do 30.6. a zkuste za sebe sehnat náhradu.

Oslava narozenin

Jelikož naši farnost a také úplně celý svět ochromil COVID-19, rozhodl jsem se, že oslavu mého půl století na tomto světě rozjedeme v náhradním termínu, a tím je 30. srpen samozřejmě letošního roku. Vše ostatní, co bylo v plánu 24.5. trvá, stejně tak moje srdečné pozvání.

Pohřeb v pátek 31.7.

V pátek, posledního července bude mít v 15:00 hodin pohřeb babička Komárová z Křivdy. Po zádušní mši svaté ji uložím k odpočinku na místním hřbitově. Odpočinutí věčné dej jí, Pane, a světlo věčné ať ji svítí ať odpočívá ve svatém pokoji, amen. Večerní mše svatá už nebude!

Pěší pouť do Jednova

Na první neděli v srpnu (2.8.) se uskuteční druhá pěší pouť naší farnosti, tentokrát k Panně Marii do Jednova. Ranní mše svatá bude tradičně v 7:00 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka na dolní konec. Odtud už bez ní půjdeme sami pěšky. V Jednově se pak setkáme se všemi ostatními bratry a sestrami z farnosti a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i + poutníky z naší farnosti. Já a otec Ondřej se na vás všechny budeme těšit. A jistě i poutní celebrant.

Týden od neděle 12.7.

Celý týden od neděle 12.7. budu s dětmi na farním táboře. Proto nebude v Protivanově ani jedna mše svatá. Pokud by ste chtěli slavit Eucharistii, přijeďte do kostela do Vysočan. Ohláškový program na farním webu je aktuální.

Táborová kuchyně

Kdo by chtěl obohatit naši táborovou kuchyni nějakou dobrútkou, nebo v podstatě čímkoliv, ozvěte se mně SMSkou nebo přímo zavolejte. Rád vás uslyším. Pán Bůh zaplať.