Římskokatolická
Farnost Protivanov


Farní ponožky

Kdo by chtěl mít ve svém šatníku farní ponožky, má k tomu jedinečnou příležitost. Máme tři varianty s ovečkou a dvě s klokanem. Univerzální velikost přislibuje spokojenost děvčat i chlapců, žen i mužů. Vystaveny jsou v kostele vzadu na stolečku. A cena je 130,- Kč. Tímto dalším farním projektem podporujeme naší farnost.

Dlaždice v multifunkčním sále

Kdo by si chtěl "pořídit" jednu z posledních žulových dlaždic v sále, ozvěte se mně do konce února. Je to úplně poslední příležitost.

Týden po 4. neděli v mezidobí

Od pondělí 30.1. budou mše svaté v naší farnosti takto: pondělí 17:00 hodin na faře; úterý také v 17:00 hodin a také na faře; ve středu v 7:30 hodin na faře. Na Hromnice (2.2.) bude mše svatá ve farním kostele v 17:00 hodin, po ní se uklidí vánoční výzdoba. Díky za pomoc. Bohoslužba na první pátek (dětská) bude sloužena v 17:00 hodin na faře a po ní adorace prvního pátku. A v sobotu v 17:00 hodin v Malém Hradisku mše svatá s nedělní platností.

Hromnice (2.2.)

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, po staru Hromnic, bude mše svatá v tradičních 17:00 hodin. Slavit budeme ve farním kostele v Protivanově, i když to bude ve čtvrtek!!!! Na bohoslužbu si můžete donést svoje svíce, třeba křestní. Během bohoslužby uskutečníme tradiční průvod se svícemi. Po bohoslužbě vám budou vzadu na stolečku k dispozici hromničky.

Něco nové pro děti-sbírání klokanů

Na nedělních i pátečních bohoslužbách si děti už dávno zvykly, že za svou účast dostaly obrázek, popřípadě nalepovací známku do sešitku. Od 1.1.2023 už nebudou dostávat obrázek, ale bankovky, platné jen u nás, v naší farnosti. Základní měnou je: 1 klokan; tedy jedna nedělní mše=jeden klokan. Vzorová bankovka „SPECIMEN“ je na nástěnce v kostele. Naše farní měna má několik výhod: 1. lze ji jednoduše získat-stačí chodit do kostela; 2. nepodléhá vůbec žádné inflaci; 3. tyto bankovky si budou jejich majitelé moci o farnímu dnu (4.6.) ve „farní bance“ směnit za to, co bude v nabídce. Těším se, že touto aktivitou duchovně zbohatneme!!!!

Udílení svátosti nemocných

Udílení svátosti nemocných v kostele bude v neděli 12. února. Kdo chcete tuto svátost přijmout, buďte duchovně připraveni, tedy smířeni s Bohem i s církví ze svaté zpovědi. Možnost ke svátosti smíření je každý všední den půl hodiny přede mší svatou, je-li sloužena.

Popeleční středa

POPELEČNÍ STŘEDA (22.2.) je den přísného postu. Všichni jsou povinni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou starší 18ti a mladší 60ti let, jsou vázáni tzv. půstem újmy, tj. že se mohou najíst jedenkrát za den do sytosti. Nemocní a těžce pracující jsou od této formy půstu osvobozeni. Mše svatá s udílením popelce bude v 17:00 hodin v kostele.

Křížové cesty

Pobožnosti křížových cest budou tradičně během postní doby v pátek přede mší svatou, tj. od 16:30 hodin na faře (po dobu zimního času) a v neděli ve 14:00 hodin v kostele.

Farní zabijačka

Podle rozpisu pastoračních akcí naší farnosti bude v sobotu 11.2. farní zabijačka.

Mešní intence

Chcete-li Pánu Bohu v Eucharistii poděkovat či svěřit Mu své starosti, nebo mši svatou za někoho obětovat, ozvěte se.