Římskokatolická
Farnost Protivanov


Smuteční oznámení

Anna Kolářová
Jaroslava Veselá
Jan Mrnka
Žofie Šubová
Vincenc Hanák
Josef Krejčíř
František Pospíšil
Petr Ondroušek
Zdeněk Ondroušek
Arnošt Vybíhal
Anna Hanáková
Růžena Sychrová
František Petr
Marie Přikrylová
Ladislav Dvořák
Marie Komárová
Jiřina Dragounová
Josef Marek
Alois Kolář
Jiřina Dvořáková