Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2011

Rekonstrukce fary
Půlnoční mše svatá
Štědrovečerní dětská mše svatá
Adventní koncert
Pošta pro Ježíška
Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Pouť do Repech
Přivítání zimního času
Císařské hody
Pouť do Tv NOE
Pouť do Okluk
Cyklovylet na Baldovce
Ministrantský výlet
Pouť na Vranov
Žehnání kravína
Žehnání chodníku v Bukové
Pouť do Jednova
Farní tábor ve Svitavce
Pouť do Sloupa
Pouť do Lurd
Sázení primiční lípy
Koncert duchovní hudby
Slavnost Božího Těla
Svátost biřmování
3. farní den
První sv. přijímání
Velikonoce
2. farní ples
Tříkrálová sbírka v Malém Hradisku
Přednáška otce Ryšky o Tv NOE
Tříkrálová sbírka