Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2013

Svatý Mikuláš
Císařské hody
Pěší pouť do Repech
Misijní neděle
Pěší pouť do Okluk
Pohřeb P. Františka Kozára v Mikulčicích
Vranovská pouť
Klokan Jeremiáš
"Pouťová" jehňátka
Cyklovýlet - Kalvárie, Jaroměřice u Jevíčka
Pouť do Jednova
Pouť do Sloupa
Farní tábor Fryšava - 8. den
Farní tábor Fryšava - 7. den
Farní tábor Fryšava - 6. den
Farní tábor Fryšava - 5. den
Farní tábor Fryšava - 4. den
Farní tábor Fryšava - 3. den
Farní tábor Fryšava - 2. den
Farní tábor Fryšava - 1. den
Ovčí Vánoce
První svaté přijímání
Slavnost Těla a Krve Páně
Farní den
Noc kostelů
Pouť do Říma
Jarní výlet
Velikonoce
Jehňátka
Farní ples
Tříkrálová sbírka