Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2015

Dětské vánoční divadlo
Půlnoční mše svatá
Adventní koncert CARPE DIEM z Letovic
Roráty
Příběh o nové fasádě fary
Svatý Mikuláš
Návštěva ministra zemědělství Mariana Jurečky na faře
Císařské hody
Misijní neděle
Pěší pouť do Okluk
Cyklovýlet: Obora - Niva - Repechy
Pěší pouť na Vranov
Loučení s prázdninami
Pěší pouť do Repech
Pěší pouť do Jednova
Pěší pouť do Sloupa
Farní tábor ve Vysočanech
Mše svatá pod širým nebem - Honzíkův kříž Repechy
Výlet s dětmi - Svatý Kopeček u Olomouce
7.farní den
Slavnost Těla Krve Páně - "Boží Tělo"
Noc kostelů - kaple sv. Josefa v Bukové
První svaté přijímání
Farní pouť 2015 - Zlaté Hory
Velikonoční vigilie
Květná neděle - žehnání polí
Birthday party s pálením vánočních stromků
Nově narozená jehňátka - první v letošním roce
6. farní ples
Tříkrálová sbírka