Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2016

Koncert scholy Kamínky k 20. výročí svého založení
Popelka Nazaretská - recitační pásmo
Svatý Mikuláš v kostele
Duchovní obnova
Kurz milosrdného Samaritána
Císařské hody a žehnání nově zrekonstruované fary
Pěší pouť do Okluk
Cyklovýlet na Kořenec
Jehňátka narozená v babím létě
Pěší pouť na Vranov
Pěší pouť do Repech
Farnost z výšky :-)
Pěší pouť do Jednova
Pěší pouť do Sloupa
Farní tábor Ostrov nad Oslavou
Mše svatá pod širým nebem v Repechách
Mše svatá ke 125. výročí založení SDH Buková
Slavnostní mše svatá k 10. výročí kněžství o. Zdeňka
Klokánek povyrostl...
8.farní den
Výlet pro děti do Křtin
Slavnost Těla Krve Páně
Farnosti bez hranic- soutěž mládeže z boskovického děkanství v Kunštátě
Farní pouť na Zelenou Horu a do Slavkovic
První svaté přijímání
Mše svatá ke cti sv. Floriána a žehnání hasičských automobilů
Dalila a Samson mají mláďátko (nar. 29.4.2016)
Velikonoční rocková mše svatá
Velikonoční ovečky
Květná neděle - žehnání polí
Jehňátka narozená 8.2.2016
7. farní ples
Tříkrálová sbírka