Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2017

Hvězda nad supermarketem - vánoční dětské divadlo
Adventní koncert
Návštěva sv. Mikuláše v kostele
Hravé odpoledne na faře
Pěší pouť do Okluk
Císařské hody
Farní pouť - Hluboké Mašůvky
Cyklovýlet do Stínavy
Farní kavárna s novým kávovarem
Pěší pouť na Vranov
Protivanovská pouť
Pěší pouť do Jednova
Farní cyklotábor ve Vysočanech
Pěší pouť do Sloupa
Setkání dětí na faře po poslední dětské mši svaté (před prázdninami)
Slavnost Těla Krve Páně
Den se svatými v Boskovicích
9. farní den
Noc kostelů 2017
První svaté přijímání
Jak se daří klokánkovi?
Novinky z farní zahrady
Velikonoční triduum
Květná neděle - průvod do polí s prosbou a poženáním pro úrodu
Otevření farní kavárny
Nový přírůstek na farní zahradě
Školení řidičů
Přednáška o vlakové pouti do Lurd
8. farní ples
Tříkrálová sbírka