Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2018

Přednáška Lukáše Hilmana o Svatojakubské cestě do Santiaga
Vizitace svatého Mikuláše
Adventní tvořivá dílna na faře
Slavnostní otevření a požehnání rozhledny Kopaninka v Repechách
Císařské hody
Udílení svátosti biřmování
Misijní neděle
Pěší pouť do Okluk
Cyklovýlet do Otinovsi
Pěší pouť na Vranov
Protivanovská pouť
Pěší pouť do Repech k Panně Marii Růžencové
Pěší pouť k Panně Marii do Jednova
Pěší pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupě
Mše svatá u Honzíkova kříže v Repechách
80. výročí posvěcení kaple sv. Josefa v Bukové
Jubilejní 10. farní den
Slavnost Těla Krve Páně
Noc kostelů - Protivanov, Oborský dvůr
Farní pouť na Cvilín
Mše svatá ke cti sv. Floriána
Na farní zahradě to žije!
Noví, malí obyvatelé farní zahrady
Velikonoční triduum
Křížová cesta na Velký pátek
Květná neděle - žehnání polí
9. farní ples
Tříkrálová sbírka