Římskokatolická
Farnost Protivanov


Fotogalerie - rok 2019

Vánoční divadlo
Vánoční mše svaté v Protivanově a Bukové
Adventní tvoření na faře
Adventní koncert skupiny BACZBAND z Křetína
Vzácná nebeská návštěva - svatý Mikuláš v našem kostele
Císařské hody
Misijní neděle
Cyklovýlet k prameni Punkvy a na velenovskou vyhlídku Číhátky
Pěší pouť na Vranov
Pěší pouť k Panně Marii do Jednova
Žehnání praporu a hasičského záchranného vozidla v Bukové
Pěší pouť k Panně Marii Bolestné ve Sloupě
Mše svatá u Honzíkova kříže
Slavnost Těla a Krve Páně
Výmalba kostela
11. farní den
Den se svatou Anežkou Českou v Boskovicích
Farní pouť - poutní místo Štípy a Provodov; Záhlinický pivovar
Boží hod velikonoční
Bílá sobota, tři iniciační svátosti katechumena Petra
Křížová cesta obcí a obřady Velkého pátku
Zelený čtvrtek
Pašije ve Žďáru nad Sázavou
Květná neděle
První postní týden na farní zahradě
Postní zamyšlení s otcem Petrem Šimarou
Únor 2019 "Myslíme na nemocné" (tvoření dárků pro nemocné z farnosti a mše svatá)
Přednáška prof. Jiřího Hanuše - "Podivná smrt střední Evropy"
Přednáška paní Věry Sosnarové o gulagu
Jubilejní 10. farní ples
Tříkrálová sbírka v naši farnosti