Římskokatolická
Farnost Protivanov


Sponzorství farnosti

Kdo by chtěl přispět jakoukoliv peněžní částkou na opravu fary, máte velkou příležitost.
Číslo našeho farního účtu je: 192512907/0300.
Pokud bude třeba, rád potvrdím přijetí daru, abyste si tuto částku mohli odečíst z daní.
Upřímný Pán Bůh zaplať. P. Zdeněk Fučík, farář v Protivanově


Adopce farní dlaždice

Od 1.1.2014 do 31.12.2015 proběhla v naší farnosti akce Adopce farní dlaždice. Více v infolistu 1 a v infolistu 2.


Oprava výklenkové kapličky

Oprava výklenkové kapličky Panny Marie je v roce 2021 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem.

Oprava kříže na Bukovské ulici v Protivanově

Oprava kříže na Bukovské ulici je v roce 2023 spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Olomouckým krajem.